Ara llegint
La importància dels actius de salut en la promoció de l’activitat física

La importància dels actius de salut en la promoció de l’activitat física

Les malalties cardiovasculars, com la hipertensió arterial o la insuficiència cardíaca, constitueixen la primera causa de mort a tot el món i provoquen una càrrega personal, social i econòmica important, a causa del gran nombre de defuncions i la discapacitat que provoquen. Segons l’OMS, el 80% de les malalties cardiovasculars es podrien evitar si s’adoptassin estils de vida saludables (deixar de fumar, tenir una alimentació més saludable, practicar activitat física, etc.). Existeix un nivell molt elevat d’evidència segons la qual l’activitat física té efectes positius múltiples en la prevenció i el tractament de les malalties cardiovasculars. Per aquest motiu, la promoció de l’activitat física és una prioritat i la seva realització ajuda a disminuir el risc de mortalitat per malalties cardiovasculars. No obstant això, l’adherència a la prescripció d’activitat física en l’àmbit de l’atenció primària és baixa.

L’objectiu principal de la tesi doctoral d’Aina Maria Riera Sampol, defensada a la Universitat de les Illes Balears, va ser avaluar l’efectivitat d’una intervenció multifactorial de 12 mesos per infermeres d’atenció primària utilitzant actius per a la salut per augmentar l’adherència a la prescripció d’activitat física (150 minuts setmanals) en pacients amb dos o més factors de risc cardiovascular. Començaren l’estudi 310 participants de 20 centres d’atenció primària de Mallorca. D’aquests, 263 participants el completaren.

La intervenció va consistir en quatre visites a la consulta d’infermeria d’atenció primària, i va incloure l’entrevista motivacional i la prescripció individualitzada d’activitat física utilitzant els actius per a la salut. L’entrevista motivacional es basa en el respecte a les preferències, valors i cultura de la persona. Els actius per a la salut són recursos que potencien la capacitat de les persones per mantenir la salut i el benestar. Aquests actius que afavorien la pràctica d’activitat física es recollien en el quadern d’actius, eina principal per a la prescripció individualitzada. Per a cada centre de salut, es va elaborar un quadern d’actius que incloïa actius com les rutes saludables, associacions de veïns o de gent gran, poliesportius municipals, com també centres privats, amb informació de les activitats que oferien, el contacte, la geolocalització i el preu.

La mitjana d’edat dels participants va ser de 62,2 anys (± 8,8), el 50,6% dels quals foren homes. L’adherència inicial a la recomanació de, com a mínim, 150 minuts d’activitat física setmanal va ser elevada (79,8%). Al final de la intervenció, l’adherència a aquesta recomanació d’activitat física va ser més elvada en el grup intervenció que en el grup control. Això va ser perquè l’adherència de les persones del grup control va disminuir, mentre que l’adherència de les persones del grup intervenció es va mantenir. Cal destacar que, al final de l’estudi, els participants del grup intervenció dedicaven més temps a caminar que els participants del grup control.

Els resultats d’aquesta tesi suggereixen que, en poblacions amb alta adherència a les recomanacions actuals d’activitat física i amb factors de risc cardiovascular, el protocol de prescripció utilitzat seria útil per mantenir l’adherència. Pel que fa al major temps dedicat a caminar del grup intervenció, podria ser perquè les rutes per poder caminar són, probablement, els actius més habituals a totes les zones de salut, a més de ser una pràctica assequible per a tothom. Per altra banda, cal dir que la prescripció d’actius per a la salut a atenció primària resulta viable i sostenible en condicions de pràctica clínica habitual.

Autor foto portada: A. Costa/UIB

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt