Ara llegint
L’Obra Cultural Balear convoca la XXXV edició dels premis 31 de Desembre en les seves vuit modalitats

L’Obra Cultural Balear convoca la XXXV edició dels premis 31 de Desembre en les seves vuit modalitats

L’Obra Cultural Balear ha convocat la XXXV edició dels Premis 31 de Desembre, amb la finalitat de reconèixer, d’estimular i de fer sorgir tot tipus d’actuacions, de comportaments i d’activitats encaminats a afavorir l’ús normal de la llengua catalana en tots els àmbits de la vida social i pública, a promoure la cultura, i a desvetllar i estendre la consciència nacional pròpia de les Illes Balears, d’acord amb les següents

Poden optar a aquests premis totes les persones, grups de persones, entitats o organismes privats que siguin presentats com a candidats per la Junta Directiva de l’Obra Cultural Balear (OCB), per qualsevol de les seves delegacions —o per un nombre no inferior a tres dels seus socis— i pels membres del jurat.

Cada candidatura s’ha d’acompanyar amb un informe que justifiqui i raoni la proposta i les propostes s’han de presentar com a màxim dia 16 de novembre.

Qualsevol persona, particularment, també pot suggerir candidats a la Junta Directiva, la qual estudiarà el suggeriment i decidirà en darrer terme si el jurat l’ha de prendre en consideració. En el cas que l’accepti, la Junta Directiva podrà elaborar-ne o encarregar-ne un informe, sempre dins el termini de presentació.

El veredicte del jurat es farà públic durant el mes de desembre i els guardons es lliuraran durant la Nit de la Cultura, un acte que sol celebrar-se just abans de les festes de Nadal.

PREMIS

Francesc de Borja Moll

Destinat a premiar una entitat que s’hagi destacat a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.

Josep M. Llompart

Destinat a premiar una persona que s’hagi distingit a les Illes Balears per la seva dedicació a la normalització de la llengua, la cultura o la identitat nacional.

Emili Darder

Destinat a premiar una iniciativa o experiència en el camp de l’educació, l’ensenyament o el lleure, d’una manera especial les que tendeixen a la normalització del català com a llengua vehicular de l’aprenentatge, la renovació pedagògica o l’educació ambiental.

Bartomeu Oliver

Destinat a premiar una activitat cívica (de dinamització cultural, de recuperació lingüística, de revaloració de la cultura popular, etc.) desenvolupada dins un determinat àmbit territorial o social. També es podrà prendre en consideració un treball que contribueixi a la recerca o a un millor coneixement de l’àmbit en qüestió.

Miquel dels Sants Oliver

Destinat a premiar un treball editat durant l’any de la convocatòria que prengui el passat o el present de les Illes Balears com a camp d’investigació o objecte d’estudi.

Bartomeu Rosselló-Pòrcel

Destinat a premiar una persona o un col·lectiu jove que hagi excel·lit en el camp de l’animació cultural, de la investigació (artística, humanística o científica) o de la creació.

Aina Moll i Marquès

Destinat a una persona o entitat que s’hagi distingit per dur a terme, des del voluntariat, activitats de promoció, difusió o prestigi de la llengua catalana a qualsevol indret del seu domini lingüístic.

Gabriel Alomar

La Junta Directiva de l’OCB és, des del 1993, el jurat d’aquest premi, destinat a reconèixer i promoure els estudis, les actuacions i les aportacions en qualsevol àmbit que, atenent el conjunt dels Països Catalans, hagi permès expressar amb tota normalitat la catalanitat de les Balears, i hagi contribuït a conèixer, difondre i respectar aquesta realitat.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt