Ara llegint
El Formatge de Maó perd el 24% de les vendes durant l’any de la pandèmia

El Formatge de Maó perd el 24% de les vendes durant l’any de la pandèmia

La Denominació d’Origen Protegida Mahón-Menorca comercialitzà el passat any un total 1.909 tones de formatge, la qual cosa representa una disminució del 24% respecte l’any anterior, segons el balanç fet públic pel Govern Balear.

L’evolució de la comercialització havia seguit una línia ascendent durant la darrera dècada fins estabilitzar-se amb unes 2.500 tones anuals. Però la pandèmia de 2020 ha produït un sotrac del 24% que s’ha vist també en altres productes agroalimentaris.

Aquest volum de formatge representà l’any 2020 un valor de comercialització de més de 12’6 milions d’euros, que també representa un descens del 24% respecte dels exercicis precedents, quan el moviment econòmic estava estabilitzat en els 16’6 milions.

Del total de formatge comercialitzat un 34’4% va ser del tipus artesà, elaborat amb llet crua.

Pel que fa als diferents mercats de destí, el majoritari són les pròpies Illes Balears amb un 68% del total comercialitzat, essent Mallorca el seu principal mercat amb 957 tones, el que representa més del 50% del total de formatge Mahon-Menorca comercialitzat. Menorca es va quedar amb 342 tones de la producció, amb una davallada del 33% respecte de l’any anterior, mentre que 401 tones es varen desviar a altres regions d’Espanya.

Un total de 91 tones es varen exportar a països de la Unió Europea, amb un creixement de l’11%, i altres 118 es varen enviar a països tercers, amb una disminució del 41%.

Es ressenyable el comerç del formatge DOP Mahón-Menorca a altres indrets, entre els països de la Unió Europea el primer mercat ha estat Polònia (28%), seguit d’Alemanya (21%), i pel que fa a tercers països els principal mercat continua essent, amb més del 81%, els Estat Units d’Amèrica.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt