Ara llegint
Segon any de lluita contra l’eruga peluda

Segon any de lluita contra l’eruga peluda

Tècnics de l’Institut Balear de la Natura (Ibanat) iniciaren la setmana passada el tractament terrestre per al control integral de l’eruga peluda (Lymantria dispar) de l’alzina a finques públiques del municipi de Costitx. Està previst, sempre que les condicions meteorològiques ho permetin, que la fase de tractament aeri a Mallorca s’iniciï el dia 27 d’abril i abraci un total de 4.500 hectàrees de dotze municipis.

En aquesta ocasió els ajuntaments implicats són Sencelles, Lloret, Sant Joan, Sineu, Costitx, Inca, Llubí, Muro, Búger, Esporles, Valldemossa i Santa Maria. A Bunyola, en canvi, només s’hi actuarà per la via terrestre. La Conselleria de Medi Ambient i Territori ha remès als consistoris implicats els plànols que reflecteixen la superfície on es preveu actuar i està previst que es pugui avisar amb antelació a la població.

Aquest serà el segon any de tractament a l’illa de Mallorca, després de la forta explosió sobtada que va tenir aquest insecte en alguns indrets de la zona centre de l’illa i de part de la Serra de Tramuntana, que van afectar greument les alzines i altres vegetals i van generar molèsties en els residents i usuaris dels indrets afectats.

El producte fitosanitari que s’aplicarà és el mateix que es va emprar l’any passat sense incidències, el Bacillusthuringiensis en la varietat Kurstaki (BTK). Es tracta d’un producte expressament autoritzat per ser aplicat mitjançant la via aèria. El principi actiu és un bacteri naturalment present a la vegetació i al sol. El seu ús és compatible amb l’agricultura ecològica i és respectuós amb les abelles i en cap cas s’aplicarà en nuclis urbans o masses d’aigua.

La tècnica d’aplicació serà a volum ultrabaix, que consisteix a polvoritzar el producte a una dosi d’1,5 a 3,5 litres per hectàrea. Els equips aeris aniran dotats de tecnologia DGPS, que els proporcionarà la situació dels alzinars a tractar i enregistrarà les rutes de pas i tractament, així com la velocitat de vol i la dosi de producte aplicada. Tècnics de camp avaluaran constantment la deposició correcta del producte, la deriva i les condicions meteorològiques, el mitjà aeri i el compliment dels requisits exigits pel que fa al producte.

L’eruga peluda és un insecte lepidòpter que, en fase larvària, s’alimenta de fulles i brots de les alzines, principalment, però també d’altres vegetals. Pot provocar efectes importants sobre la massa forestal on actua: defoliacions, debilitament, pèrdua de la coberta vegetal, pèrdua de sol, alteració de les cadenes tròfiques de diverses espècies de la fauna autòctona i determinats canvis en els processos ecològics de les superfícies forestals afectades, entre d’altres.

Apareix cíclicament, amb episodis epidèmics que poden tenir una duració d’entre tres i cinc anys, en els quals provoquen defoliacions intenses. Si aquestes defoliacions es repeteixen any rere any acompanyades d’una climatologia extrema, nombrosos patògens, com el perforador banyarriquer (Cerambyxcerdo) i la degradació de la part regenerada, podrien comprometre seriosament la supervivència dels alzinars.

Durant la primavera de 2018 va tenir lloc a Mallorca una explosió sobtada de la plaga de l’eruga peluda, especialment concentrada en el centre de l’illa, que va afectar 4.530 hectàrees d’alzinar. D’aquestes, 622 es trobaven en nivell 3, de màxima afectació, amb defoliacions totals. Després del tractament de l’any passat (el primer d’aplicació del projecte de control integral) no hi ha cap alzinar en el nivell màxim d’afectació.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt