Ara llegint
Noranta-dos anys de l’Escola Graduada de Sa Pobla

Noranta-dos anys de l’Escola Graduada de Sa Pobla

   L’inici del present curs escolar ha coincidit amb el 92 aniversari de la inauguració de l’actual C.P. Sa Graduada, que obrí les portes a l’ensenyament amb el nom d’Escuela Graduada General Primo de Rivera el mes de setembre de 1929. L’emblemàtic i bell edifici escolar s’alça sobre una extensa superfície de terrenys pertanyents al paratge o finca rústica que s’estenia a fora vila, coneguda com a Sa Tanca d’en Verdera, propietat de l’aleshores batle de sa Pobla en Miquel Crespí Pons ‘Verdera’, que posà la parcel·la a disposició de les autoritats competents en matèria d’educació per la construcció d’una escola.

   Conta la mestra d’escola na Maria Antònia Roig en el seu llibre Sa Graduada, editat per l’Ajuntament de sa Pobla (gener de 1998) i fruit d’una rigorosa i documentada investigació en diferents arxius i hemeroteques, que «els antecedents que determinaren l’origen de l’escola graduada de sa Pobla radicaren en l’interès que per les condicions de l’ensenyament públic mostraven les autoritats municipals de la nostra localitat a principis del segle XX». Bona prova d’això la basa l’autora del llibre en «el constatat coneixement que l’Ajuntament tenia tot el referent a la legislació vigent amb relació a la construcció d’edificis escolars, la primera referència del qual es troba en una acta de la Junta local de 1910».

   No obstant això, no seria fins a l’any 1925 quan per part del consistori començaria a tractar-se la necessitat d’instaurar una Escola Graduada a la localitat, al mateix temps que s’interessaven pel mateix projecte altres ajuntaments de Mallorca, acollint-se a la llei que regulava l’ensenyament graduat que englobava en un cicle coherent els diferents graus d’un programa educacional, entès pels pedagogs de l’època com el més complet, racional i instructiu.

   Sembla ser, precisa Roig, que el tema neix del suggeriment de l’inspector d’Ensenyament Primari Fernando Leal sobre la conveniència de la seva construcció. L’inspector considerà, i així ho va exposar a la Junta local amb data de 28 de març de 1925, la urgent necessitat que tenia sa Pobla d’una escola graduada de sis graus.

Elecció dels terrenys

   Així, les autoritats locals encapçalades pel batle Miquel Crespí Pons, emprengueren la iniciativa de presentar a l’Inspector d’Ensenyament Fernando Leal i al governador Civil Pérez Argüelles la idea d’aquell projecte. Les referides autoritats es desplaçaren a sa Pobla el 15 de juliol de l’esmentat any 1925 i foren informades sobre els terrenys on es podria aixecar l’edifici que albergaria el col·legi. De les quatre parcel·les o solars que es presentaren, foren elegits els de Sa Tanca d’en Verdera propietat del batle Miquel Crespí, que si bé presentaven l’inconvenient de distar només 500 metres de la ubicació del cementeri, aquesta circumstància finalment no es tingué en compte després de diferents debats i consideracions.

   El 27 de desembre del mateix any 1925, rendiren visita oficial a sa Pobla els esmentats governador Civil, Inspector d’Ensenyament i el comte d’Alba Real del Tajo, que foren rebuts amb tots els honors a la Casa Consistorial. El carrer Marina, que conduïa als terrenys elegits, estava engalanat amb 42 pins i un arc triomfal amb el lema Honor a la Enseñanza. L’acte mobilitzà gran part de la població, «hi hagué parlaments i els 14 mil metres quadrats de Sa Tanca de Can Verdera, reberen el seu definitiu destí».

  Després d’un llarg procés de tràmits burocràtics requerits per la creació de l’escola graduada, el 4 de març de 1927 es realitzà la subhasta de les obres, a la qual foren presentats 7 plecs, sent adjudicades al mestre picapedrer Pere Bennàssar Crespí ‘Reinés’ per la quantitat de cent vint-i-set mil pessetes. En Pere Bennàssar endossà els drets de construcció al mestre Antoni Balaguer, de Palma, per 133.997 pessetes. El 27 de desembre del mateix any 1927 es col·locava la primera pedra. Els plànols els havia redactat l’arquitecte Guillem Forteza, que des de 1921 ocupava la responsabilitat d’Arquitecte director de Construccions Escolars de l’Estat a Balears. El mateix arquitecte presentà l’«Estat de cubicació i pressupost», l’import total del qual es xifrà en cent quaranta-dues mil vint-i-cinc pessetes amb 90 cèntims.

El dia de la inauguració.

Primera pedra

   Del brillant i multitudinari acte de col·locació de la primera pedra on s’aixecaria l’escola graduada, dona detallat compte la revista local Sa Marjal en la seva crònica del 27 de desembre de 1925, publicada en el número del mes de febrer de 1926: «A dos quarts d’onze arriba a sa Pobla el governador Civil Sr. Pérez G. Argüelles acompanyat del seu delegat Sr. Parpal, de l’Inspector Sr. Leal i del Comte d’Alba Real del Tajo, que són rebuts a la Casa de la Vila pel Batle Sr. Miquel Crespí, l’ecònom Sr. Antoni Palou, els mestres senyors Caldés i Pastor i molts d’altres. Acompanyats per la banda de música enfilen el carrer Marina que està engalanada amb multitud de pins (42) i, a la fi d’aquest carrer, hi ha un arc que hi diu: Honor a la Enseñanza. Al solar que està enfront del mateix carrer, i que consta de set quartons, hi ha una tribuna amb un arc que du aquesta inscripció: Solar de la Escuela Graduda. Els nins i nines canten l’Himne a la Bandera Espanyola, el secretari de l’Ajuntament Sr. Comas llegeix un pergamí en el qual consta l’Acta de la cerimònia, que es diposita dedins un tub de vidre i aquest tub de vidre es fica dedins la pedra que es beneeix. Clavada aquesta primera pedra pronuncien bells discursos el batle, el Sr. Jutge, l’Inspector de primer ensenyament, el Sr. Delegat i el Sr. Governador, tots els quals foren molt aplaudits…[1] » (sic) Agafat de l’original en mallorquí de l’època.

   Referent a aquest acte de col·locació de la primera pedra, na Maria Antònia Roig fa observar que aquest tingué lloc abans que fossin redactats els plans encarregats a l’arquitecte Guillem Bennàssar (4-12-1925) i la seva aprovació el 2 de juliol de 1926. Quant a l’inici de les obres, s’iniciaren el març de 1927 i finalitzaren, a falta d’alguns detalls, el juliol de 1928.

Gran festa d’inauguració

   El 10 de desembre de 1929 sa Pobla es vestí de festa, i poblers i pobleres en multitud sortiren al carrer per ser testimonis d’aquell gran esdeveniment que suposava la inauguració oficial de l’Escola Graduada. L’expectació no era per manco, ja que a l’acte hi assistiren, a més de les autoritats locals i provincials, el general Miguel Primo de Rivera y Orbaneja, Marquès d’Estella, i S.A.R. l’Infant  Jaime de Borbón, duc d’Anjou i de Segòvia, fill d’Alfons XIII. Unes senyoretes abillades amb el típic vestit mallorquí i la banda de música acompanyaren a aquella excelsa i règia comitiva.

   Les autoritats saludaren a la multitud des del balcó del bell edifici i pronunciaren els seus corresponents parlaments, entre els quals ressaltaren les emotives paraules del batle Miquel Verdera, quan digué: “… I quan jo mori, recordeu que hi va haver un home a sa Pobla que estimà els nins per no tenir fills i estimà l’escola perquè no va tenir la sort d’haver rebut en la seva infantesa els fruits magnífics que dona la instrucció perfecta i ben ordenada…»

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt