Ara llegint
ABAQUA aprova renovar la canonada d’interconnexió d’aigua dessalada

ABAQUA aprova renovar la canonada d’interconnexió d’aigua dessalada

ABAQUA aprova renovar la canonada d'interconnexió d'aigua dessalada

El consell d’administració de l’Agència Balear de l’Aigua ha aprovat avui iniciar l’expedient de contractació del Servei de redacció i tramitació del Projecte de renovació de la canonada de la xarxa d’interconnexió d’aigua dessalada de l’illa d’Eivissa i construcció d’un nou dipòsit de regulació. El projecte es licitarà per un màxim de 605.000 euros, amb l’IVA inclòs.

L’illa d’Eivissa disposa de tres dessaladores interconnectades per una xarxa de distribució d’uns 80 quilòmetres que permet subministrar aigua dessalada als cinc municipis de l’illa, convertint-se en una infraestructura bàsica per l’illa donat l’estat general dels aqüífers.

L’evolució del volum transportat per aquestes xarxes ha augmentat al llarg dels anys per diverses causes, principalment l’augment generalitzat de demanda de tots els municipis de l’illa que ha duit a triplicar la producció anual en comparació a l’any 2009.

Davant aquestes circumstàncies, l’Agència preveu renovar la conducció actual als ramals Est i Sud ampliant el diàmetre de les canonades per tal de garantir la fiabilitat del sistema d’Interconnexió. En aquest sentit, resulta necessari també dotar la conducció dels elements de desguàs i aïllament necessaris que permetin emprendre qualsevol incidència en el menor temps possible.

És per aquest motiu que l’Agència vol construir un o diversos dipòsits reguladors a la zona sud per assegurar l’abastament en cas d’avaries que afectin a l’arribada d’aigua a la zona sud i seguretat a l’hora de fer feines de manteniment. D’aquesta manera, millorarà la capacitat per regular la producció de les dessaladores en els mesos d’hivern, quan la producció d’aigua dessalada és més econòmica.

Actualment, la capacitat de regulació i emmagatzemament de tots els dipòsits de la xarxa es de 40.000 metres cúbics, inferior a la capacitat de producció i entrega diària. Es per això que per les necessitats esmentades i amb la fi de disposar d’un reservori d’aigua dessalada que dupliqui la capacitat de producció diària és necessari construir un nou dipòsit o varis que permetin en una primera fase augmentar la capacitat d’emmagatzemament en 60.000 metres cúbics addicionals fins a un total de 100.000 metres.

Aquesta actuació s’hauria de complementar amb un increment del nombre de dipòsits reguladors municipals, tal com s’estableix als plans de gestió sostenible de l’aigua aprovats pels mateixos municipis.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt