Ara llegint
Eivissa, cap a la limitació d’entrada de vehicles a l’illa durant l’estiu

Eivissa, cap a la limitació d’entrada de vehicles a l’illa durant l’estiu

Eivissa considera necessari establir mesures per a la limitació de vehicles al menys durant els mesos de juliol i agost degut a la saturació de les infraestructures. Per aquest motiu el Consell Insular treballa en una proposta legislativa per garantir un model turístic i econòmic que s’adapta a les noves realitats.

El president del Consell Insular d’Eivissa, Vicent Marí, juntament amb el conseller de Gestió del Territori i Infraestructures Viàries, Mariano Juan, i el conseller de Transports, Javier Torres, han presentat a representants d’associacions, de les patronals, partits polítics i agents socials la proposta legislativa impulsada des del Consell d’Eivissa per donar al Ple del Consell d’Eivissa la capacitat de poder regular l’entrada de vehicles a l’illa, per tipologia, especialment durant els mesos de temporada alta.

Marí ha exposat que es tracta d’un procés “que ja ha començat a caminar, avançant de manera rigorosa, sense imposicions i consens” i que té com a objectiu donar resposta a una problemàtica que s’ha anat incrementant amb el pas del temps i que requereix, per part de les administracions públiques “l’obligació d’actuar com estam fent amb aquest esborrany de proposta d’ordenació en l’entrada de vehicles”. El president ha destacat el caràcter “complexe” de la problemàtica que es pretén abordar “i per això ho feim amb acords i consens per aconseguir mesures realment eficaces i adequades als objectius que es persegeuixen”.

“Estam davant d’una proposta que garantirà el model de sostenibilitat i equilibri social i territorial que volem per Eivissa” ha destacat Marí, indicant que per aquest motiu és important “la participació, el diàleg i la confecció d’una proposta de futur vàlida per Eivissa i feta des d’Eivissa”, una proposta legislativa que té com antecedents altres lleis, altres experiències ja en marxa com és la de Formentera.

A la presentació de l’esborrany d’aquesta proposta legislativa, han participat els tècnics dels Serveis Jurídics, de Gestió del Territori i de Transports del Consell d’Eivissa implicats en la recopilació de dades i la redacció de la proposta normativa.

Pel que fa a les dades per a l’ordenació de l’entrada de vehicles a Eivissa, s’ha analitzat l’increment de la congestió territorial a Eivissa així com de la població i del parc de vehicles als darrers anys, determinant que al 2021 la població i el nombre de vehicles a l’illa d’Eivissa és pràcticament el mateix, superant els 150.000, essent els mesos de juliol i agost els que més fluxe d’entrada i sortida de vehicles hi ha a l’illa, suposant el 15% del parc automobilístic insular, afectant al nivell de servei de les carreteres insular i contribuint a la seua congestió.

A més, la previsió de recuperació de l’activitat econòmica i turística a nivells pre-pandèmia, pot donar lloc a un increment de la congestió del trànsit a l’estiu sense precedents, senyala l’informe, per la qual cosa “es considera necessari establir mesures per a la limitació de vehicles a l’illa d’Eivissa, al menys durant els mesos de juliol i agost”.

El conseller de gestió del Territori i Infraestructures Viàries, Mariano Juan, ha agraït en primer lloc el gran esforç i el treball “seriós i rigorós” que tant a nivell tècnic com jurídic s’ha fet des dels departaments del Consell Insular d’Eivissa implicats en la elaboració d’aquesta proposta que és fruit “d’un anàlisi, recopilació de dades i redacció de conclusions seriosa i realista”, assenyalant que “respon al compromís que vàrem adquirir amb la societat illenca al darrer debat sobre l’estat d’Eivissa i que ens vàrem marcar com a objectiu prioritari”.

Juan ha remarcat que aquesta proposta és un “instrument per a la autonomia d’Eivissa” ja que el que es pretén és ordenar “el model que tenim, amb autonomia, que no ens diguin a Eivissa què hem de fer”. Per això, ha insistit en què no es tracta d’una normativa que prohibeixi per prohibir, sinó que el que pretén és controlar i ordenar l’accés de vehicles a l’illa “per garantir un model turístic i econòmic que s’adapta a les noves realitats”.

Per la seua part, el conseller de Transports, Javier Torres, ha explicat que l’habilitació d’aquest nou marc normatiu està acompanyada d’una millora del transport públic, ja que des del Departament de Transports del Consell Insular d’Eivissa i gràcies a l’impuls d’aquesta legislatura “s’ha accelerat la tramitació per dotar l’illa d’un transport públic digne i efectiu”. Així, ha continuat Torres, el nou servei de transport públic s’ha consensuat amb tots els ajuntaments, inclús s’ha firmant un conveni amb l’Ajuntament d’Eivissa per integrar el transport urbà a l’interurbà, i implica millores sustancials: operaran un total de 61 línies d’autobús durant tot l’any, es registrarà un increment de quilometratge, tindrà una flota renovada, s’oferirà informació més acurada i immediata i s’adaptaran les tarifes al tipus d’usuari/ària. “Amb totes aquestes millores podrem transformar i millorar de manera molt substancial la mobilitat, convertint Eivissa en una illa més sostenible”, ha afirmat Torres.

Consens

El cap de Serveis Jurídics del Consell Insular d’Eivissa, Francisco Buforn, ha estat l’encarregat de presentar el primer esborrany de Llei de sostenibilitat d’Eivissa, que ha de servir per donar la potestat al Ple del Consell d’Eivissa d’establir una regulació vers l’entrada de vehicles a l’illa. Buforn ha explicat que la Llei que es proposa té similituds amb la de Formentera, que fou pionera en el seu moment, però que s’ha de tenir en compte que l’illa d’Eivissa no és similar ni en extensió, ni en població, i que, per tant, s’ha d’ajustar a la realitat de la mateixa.

A més, aquest esborrany contempla la possibilitat que el Consell d’Eivissa, amb el consens amb l’ajuntament afectat, pugui regular l’estacionament de vehicles en certs indrets en moments puntuals, i prohibeix expressament l’acampada de caravanes o furgonetes. Preveu un règim sancionador amb multes que poden assolir els 30.000 euros i la possibilitat d’immobilitzar aquells vehicles que incompleixin la Llei durant un període màxim de 4 mesos.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt