Ara llegint
Eivissa habilita 1’5 milions d’euros per als pagesos i ramaders de l’illa

Eivissa habilita 1’5 milions d’euros per als pagesos i ramaders de l’illa

El Consell Insular d’Eivissa ha habilitat dues línies dotades amb partides que arriben als 1.528.000 euros per concedir ajudes per a l’àmbit rural i ramader de l’illa.

El Consell Executiu és qui ha ha aprovat la convocatòria de les dues línies d’ajudes específiques del Departament de Promoció Turística, Medi Rural i Marí del Consell Insular d’Eivissa per al desenvolupament de l’àmbit rural i ramader a l’illa per a l’any 2021, amb l’objecte de garantir la pervivència del teixit social, agrari i ramader de l’illa.

La primera línia, amb un import total d’1.010.765 euros es distribueix en ajudes a l’agricultura ecològica (24.000,00 €); per a les cooperatives agràries (250.000,00 €); ajudes per a les entitats agràries amb programes fitosanitaris (100.000,00 €); ajudes a les cooperatives agrícoles per a la sembra d’espècies farratgeres i llavor certificada de cereal (40.000,00 €); ajudes per al foment de l’ús de materials biodegradables en encoixinament agrícola (12.000,00 €); ajudes per a la pèrdua d’animals reproductors de les espècies ovina i/o cabrum com a conseqüència d’atacs de cans (2.000,00 €); ajudes per la conservació de varietats locals tradicionals de cereals en risc d’erosió genètica i arbres fruiters de secà tradicionals (30.000,00 €); ajudes per a les entitats associatives agràries (121.765,00 €); ajudes per a finques col·laboradores (6.000,00 €); ajudes a les noves incorporacions a les cooperatives agràries (25.000,00 €) i ajudes als ajuntaments per actuacions de manteniment i millora en els camins rurals (400.000,00 €). Els interessats poden presentar la sol·licitud a través de la seu electrònica.

La segona convocatòria de ajudes són les específiques per a la recuperació, el manteniment i la consolidació de l’entorn agrari i agrodiversitat a l’illa d’Eivissa, per a l’any 2020-2021, emmarcada dins del Projecte per a la protecció i la recuperació del medi natural de l’illa d’Eivissa i la seua agrobiodiversitat, aprovat en data 20 d’octubre de 2017 pel Consell de Govern de la CAIB, i als efectes de seguir donant impuls al sector agrari a l’illa d’Eivissa, convocatòria amb un import total de 517.845 euros.

Poden optar a l’ajuda els/les agricultors/es inscrits/es en el Registre Insular d’Explotacions Agràries (RIA), com a titulars d’Explotacions Agràries (activitat agrària amb finalitat de mercat).

Les activitats subvencionables són: Llaurar amb una subvenció de 40 euros/ha; sembrar amb una subvenció de 100 euros/ha; manteniment fruiters tradicionals de secà (inclou ametllers, garrovers, figueres i oliveres de secà), entre 24 euros/ha i 215 euros/ha en funció de la densitat de plantació; manteniment de ramats d’ovelles i/o cabres de pastura a partir de 60 euros/ha, així com les caseres d’abelles fins a 300 euros per cada assentament (1 assentament = 5 caseres d’abelles).

Les quanties exposades podran incrementar-se en funció de la naturalesa dels terrenys on s’han realitzat les activitats objecte d’ajuda en els següents termes:

L’import màxim de subvenció és de 3.000 €/explotació i convocatòria, i fins a un màxim de 15.000€ per agricultor.

Els agricultors podran sol.licitar la subvenció de manteniment de paisatge fins dia 17 de maig de 2021.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt