Ara llegint
Passa endavant per a la creació de les reserves marines de ses Bledes i es Vedrà

Passa endavant per a la creació de les reserves marines de ses Bledes i es Vedrà

Passa endavant per a la creació de les reserves marines de ses Bledes i es Vedrà

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha aprovat avui el projecte de decret pel qual s’estableixen les reserves marines d’interès pesquer de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell, al ponent de l’illa d’Eivissa. Aquestes dues noves reserves es crearan en el marc del Pla de Gestió Natura 2000 Costa Oest d’Eivissa, que va declarar com a zones especials de conservació (ZEC) cinc llocs d’importància comunitària (LIC) de les Illes Balears, entre els quals trobam els illots de ponent i es Vedrà i es Vedranell. Les dues noves reserves ocuparan una superfície de 983 hectàrees: 448 hectàrees la de ses Bledes i 535 hectàrees la des Vedrà-Vedranell.

La creació de les reserves marines de ses Bledes i des Vedrà-Vedranell suposarà la recuperació ràpida de les poblacions de peixos sedentaris, tant en aquests dos arxipèlags com en el seu entorn més immediat i, en conseqüència, una millora substancial en el rendiment de les activitats econòmiques, com la pesca artesanal. Un estudi recent de les poblacions de peixos d’interès pesquer de la costa oest d’Eivissa ha posat de manifest que, tant a l’àrea des Vedra i es Vedranell com a les Illes Bledes, la biomassa observada respecte de la biomassa potencial que es podria esperar en uns espais amb unes condicions ambientals òptimes, està molt malmesa.

A més, és necessària la recuperació del conjunt dels ecosistemes marins presents en aquests illots i, més concretament, la millora en la protecció i conservació de les poblacions de gorgònia vermella (Paramuricea clavata) que hi ha en aquesta zona davant les amenaces que representen algunes modalitats de pesca o determinades activitats no regulades que afecten la integritat de l’organisme i el seu hàbitat. La gorgònia vermella és una espècie vulnerable d’un valor patrimonial elevat i dins aquestes reserves marines es troben algunes escasses poblacions de gorgònia, localitzades sobre parets verticals submergides de la costa.

La Reserva Marina de ses Bledes comptarà amb una zona especial de protecció, en la qual estarà prohibida tota classe de pesca marítima i d’extracció de flora i fauna marines, amb l’excepció de la pesca professional amb volantí, potera i curricà, i de les activitats de gestió d’espais protegits i les de caràcter científic. En la Reserva Marina des Vedrà-Vedranell també hi haurà una zona especial de protecció, en la qual estarà prohibit el calament de tremalls.

L’activitat professional d’arts menors hi estarà permesa d’acord amb la normativa establerta. La pesca recreativa i el marisqueig recreatiu també estaran permesos, amb algunes limitacions. Estarà prohibida la pesca recreativa des de qualsevol dels illots, i per a la pesca de fluixa, s’estableix un màxim de dues línies per embarcació i d’una línia per a la pesca de curricà de fons. En cap cas es podran utilitzar peixos o cefalòpodes vius d’esca.

En relació amb les activitats subaquàtiques, quedaran prohibides les immersions nocturnes per al busseig individual amb escafandre. La Conselleria promourà l’elaboració d’un estudi sobre l’activitat de busseig amb escafandre per, si és necessari, establir punts de busseig que seran senyalitzats amb una boia de fondeig amb un mecanisme de fixament ecològic, i que tindran quotes de bussejadors i horaris. Es poden fixar també, si escau, un nombre màxim d’autoritzacions per a cada reserva o per a diferents zones de les reserves.

Les reserves seran sotmeses, com totes les altres, a campanyes de seguiment i d’observació dels peixos. Durant els tres primers anys, la comissió de seguiment es reunirà una vegada a l’any com a mínim. Segons els resultats científics de la zona, la Conselleria podrà establir mesures de regulació més restrictives de l’esforç pesquer per a la pesca artesanal i recreativa, zones o períodes de veda, o regulacions per al busseig i per a qualsevol activitat que pugui afectar els recursos marins vius.

Les Balears compten des del 1999 amb una xarxa de reserves marines que ha demostrat ser una eina de gestió important per recuperar les poblacions de peixos comercials i per conservar els hàbitats naturals marins. Aquestes dues noves incorporacions se sumen a les deu reserves marines ja existents, que sumen un total de 66.436 hectàrees d’espai marí protegit amb aquesta denominació.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt