Ara llegint
Binissalem fa pública la normativa de venda als mercats ambulants

Binissalem fa pública la normativa de venda als mercats ambulants

Les condicions que regiran la venda als mercats ambulants han estat sol·licitades per l’Ajuntament de Binissalem a  l’Institut de Seguretat Pública de les Illes Balears per aclarir dubtes de la gent i els venedors. . Davant l’allau d’informació feta pública i molt sovint complicada, els binissalemers han fet pública la informació oficial que reproduïm pel seu interès.  

Condicions que han de complir els mercats ambulants

En el cas dels mercats que duen a terme l’activitat a la via pública a l’aire lliure o de venda no sedentària, comunament anomenats mercats ambulants, s’han d’aplicar les limitacions següents en funció del nivell d’alarma sanitària vigent:

Nivell 0: 100 % dels llocs habituals o autoritzats.

Nivells 1 i 2: 75 % dels llocs habituals o autoritzats si en tenen més de vinti-un; 100 % dels llocs habituals o autoritzats si de manera habitual tenen autoritzades fins a vint parades.

Nivell 3: 75 % dels llocs habituals o autoritzats.

Nivell 4: 50 % dels llocs habituals o autoritzats.

En tot cas, s’ha de donar prioritat a les parades d’alimentació o de productes i béns de què no hi hagi oferta suficient en el municipi.

Els ajuntaments poden augmentar la superfície habilitada o habilitar nous dies per a l’exercici d’aquesta activitat, de manera que es produeixi un efecte equivalent a la limitació esmentada en el distanciament entre parades, i han d’establir requisits de distanciament entre parades i condicions de delimitació del mercat amb l’objectiu de garantir la seguretat i la distància mínima interpersonal entre treballadors, clients i vianants.

Les fires poden operar en les mateixes condicions i restriccions que els mercats ambulants, excepte en els territoris en què hi hagi vigent un nivell d’alerta sanitari 4, en què se n’ha de suspendre l’activitat. Els ajuntaments han d’assegurar la presència dels dispositius i les mesures de prevenció adequades per evitar la formació d’aglomeracions.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt