Ara llegint
Aprovada la rehabilitació del pont de la Colàrsega a Ciutadella

Aprovada la rehabilitació del pont de la Colàrsega a Ciutadella

Aprovada la rehabilitació del pont de la Colàrsega a Ciutadella

El Consell d’Administració de Ports de les Illes Balears ha aprovat l’inici de l’expedient per a l’adjudicació del contracte d’obres per a l’execució del projecte de rehabilitació del pont de la Colàrsega, situat al terme municipal de Ciutadella, Menorca.

Aquesta aprovació, que representa una reivindicació històrica, ha comptat amb el suport i l’impuls actiu de la batlessa de Ciutadella, Joana Mari Pons, qui ha estat una peça clau per a la seva aprovació, impulsant una intervenció necessària per garantir la seguretat del pont a llarg termini.

Les actuacions proposades no alteraran ni afectaran les prestacions de la construcció original, sinó que es focalitzaran en dotar l’estructura de les condicions de seguretat, estabilitat, durabilitat i funcionalitat necessàries. El projecte de rehabilitació va ser aprovat tècnicament el 19 de juny de 2024.

El pressupost de licitació del projecte ascendeix a 635.031,40 euros, IVA exclòs, amb un import total de 768.387,99 euros, IVA inclòs. Les obres es finançaran amb càrrec als pressupostos de Ports de les Illes Balears, i el termini d’execució previst és de cinc mesos, amb la data d’inici estimada per a l’octubre de 2024.

L’elecció del procediment d’adjudicació serà mitjançant procediment obert simplificat. El vicepresident executiu de Ports de les Illes Balears ha estat facultat per aprovar el plec de clàusules administratives particulars, així com per aprovar i disposar de la despesa, realitzar totes les actuacions necessàries per a la tramitació de l’expedient i la seva adjudicació, incloent-hi la signatura del contracte.

Aquesta iniciativa representa un pas significatiu en la millora de les infraestructures portuàries de les Illes Balears, garantint la seguretat i funcionalitat del pont de la Colàrsela per als residents i visitants de Menorca.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt