Ara llegint
El Toro acollirà una hostatgeria

El Toro acollirà una hostatgeria

El Consell Insular de Menorca ha signat aquest dimecres, 3 de juliol, el conveni de col·laboració amb el Bisbat de Menorca per a la modificació puntual del Pla Especial de Protecció de l’àrea natural d’especial interès “El Toro” de Menorca i l’ARIP adjacent. En el pla d’actuacions del Pla Especial, es preveu per part del Consell Insular la redacció del Pla Especial del BIC que té per objecte delimitar l’entorn de protecció, regular les activitats i preveure els usos permesos i no permesos sobre aquest bé patrimonial, que gaudeix del màxim grau de protecció. Transcorregudes prop de dues dècades des de l’aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Toro, es constata la conveniència d’adaptar-lo a la realitat de l’entorn, que garanteixi la conservació dels valors naturals i patrimonials, amb especial atenció al santuari del Toro i als usos que s’hi desenvolupen, així com la resta d’instruments d’ordenació vigents. Entre altres aspectes que s’hauran d’analitzar, hi ha la possibilitat de simplificar els instruments que regulen aquest àmbit. El Bisbat de Menorca es compromet a redactar, en cadascuna de les fases d’execució del treball, la documentació tècnica necessària per modificar el Pla. En la fase 1, haurà de lliurar al Consell la sol·licitud d’inici (document esborrany del Pla i document inicial estratègic). En la fase 2, l’aprovació inicial (document inicial del Pla i estudi ambiental estratègic) i en la fase 3 l’aprovació definitiva (document definitiu del Pla i l’estudi ambiental estratègic del document definitiu). “Acabam de signar un conveni molt important per al Bisbat, i llargament esperat. Amb aquest, es permetrà l’ús d’hostatge, una qüestió que feia anys que es tenia present, i per tant, desbloquejam un projecte cabdal per poder donar sortida a l’ús de l’edifici del Toro”, ha exposat el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.

El Consell Insular de Menorca ha signat avui el conveni de col·laboració amb el Bisbat de Menorca per a la modificació puntual del Pla Especial de Protecció de l’àrea natural d’especial interès “El Toro” de Menorca i l’ARIP adjacent. Aquesta passa significarà que les instal·lacions situades en el punt més elevat de Menorca es podran dedicar a hostatgeria.

En el pla d’actuacions del Pla Especial, es preveu per part del Consell Insular la redacció del Pla Especial del BIC que té per objecte delimitar l’entorn de protecció, regular les activitats i preveure els usos permesos i no permesos sobre aquest bé patrimonial, que gaudeix del màxim grau de protecció.

Transcorregudes prop de dues dècades des de l’aprovació definitiva del Pla Especial de Protecció del Toro, es constata la conveniència d’adaptar-lo a la realitat de l’entorn, que garanteixi la conservació dels valors naturals i patrimonials, amb especial atenció al santuari del Toro i als usos que s’hi desenvolupen, així com la resta d’instruments d’ordenació vigents. Entre altres aspectes que s’hauran d’analitzar, hi ha la possibilitat de simplificar els instruments que regulen aquest àmbit.

El Bisbat de Menorca es compromet a redactar, en cadascuna de les fases d’execució del treball, la documentació tècnica necessària per modificar el Pla. En la fase 1, haurà de lliurar al Consell la sol·licitud d’inici (document esborrany del Pla i document inicial estratègic). En la fase 2, l’aprovació inicial (document inicial del Pla i estudi ambiental estratègic) i en la fase 3 l’aprovació definitiva (document definitiu del Pla i l’estudi ambiental estratègic del document definitiu).

“Acabam de signar un conveni molt important per al Bisbat, i llargament esperat. Amb aquest, es permetrà l’ús d’hostatge, una qüestió que feia anys que es tenia present, i per tant, desbloquejam un projecte cabdal per poder donar sortida a l’ús de l’edifici del Toro”, ha exposat el president del Consell Insular de Menorca, Adolfo Vilafranca.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt