Ara llegint
Millores als dos centres d’acollida d’animals de Maó i Ciutadella

Millores als dos centres d’acollida d’animals de Maó i Ciutadella

Els dos centres d’acollida d’animals del Consell de Menorca, situats a Maó i Ciutadella, han realitzat importants canvis durant els darrers sis mesos de cara a l’augment del benestar animal. Les protectores d’animals de Maó i Ciutadella van signar un conveni amb el Consell Insular, concretament amb la conselleria d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local per la gestió d’aquests centres. Els serveis que presten són, entre d’altres: acollida d’animals rodamons o abandonats, la seva atenció veterinària, foment de l’adopció d’animals, coordinació amb les administracions municipals, com registres d’animals i les funcions atribuïbles per llei als centres d’acollida d’animals.

La consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local, Cristina Gómez, ha destacat “la importància d’haver conveniat aquest servei amb entitats del tercer sector, amb possibilitat de voluntaris, que dóna un plus de sensibilització a la protecció d’animals” i que a més “és el model previst a la llei autonòmica de protecció animal del 92 i també el model que es promou en la futura llei estatal de benestar animal”.

D’altra banda la Directora Insular del Servei d’Animals de Menorca, Nati Benejam, explica que “s’ha millorat la qualitat i especificitat del pinso de moixos i cans, es fa un control veterinari molt més exhaustiu i tenen una atenció molt més individualitzada, tenint en compte les seves circumstàncies d’acollida. A més, s’ha augmentat el personal laboral així com els torns amb voluntaris per donar més atenció als animals acollits i poder treure’ls de les gàbies cada dia, entre altres millores”.

Des del Centre d’Acollida d’Animals de Ciutadella, la seva directora Alba Lledó explica que s’ha inaugurat una nova zona de quarantena per a moixos, per a controlar la salut dels que arriben, desparasitar-los i evitar transmissió de malalties. Tanmateix, es disposa ara d’una nova infermeria pels animals malalts o delicats.

La protectora de Ciutadella agraeix l’ajut del Consell, en concret del Servei de Cooperació Local, sota la gestió de la consellera Cristina Gómez, així com la subvenció de Caixa Colonya, que els ha permès dotar la infermeria amb els materials necessaris per al benestar dels animals a càrrec seu.

D’altra banda, demana una continuïtat en la implicació de les institucions per continuar millorant un servei “essencial en qualsevol societat conscienciada del paper que tenen els animals domèstics i de la imprescindible gestió ètica que requereixen”, en paraules de Lledó.

Per aconseguir les millores a Ciutadella, s’ha passat d’un a dos treballadors a jornada complerta i s’ha contractat un veterinari a mitja jornada tot i que només estava pressupostat per a 2,5 hores a la setmana, perquè és una necessitat imperiosa per donar assistència als animals. Els voluntaris, per la seva banda, fan torns per a passejar els animals dues vegades al dia inclòs els caps de setmana i els dies festius. S’ha instal·lat també un sistema de vigilància i un datàfon.

Per la seva banda, Marga Pons, directora del Centre d’Acollida d’Animals de Maó informa que al centre de Llevant – a més de les millores en alimentació i atenció als animals ja citades – s’ha ampliat l’horari de feina dels cuidadors i es permet l’accés dels voluntaris al centre els diumenges al matí. També s’ha millorat l’equipament de la sala de cures amb material veterinari; s’ha introduït el qüestionari previ a cada adopció i es lliura una Guia de l’Adoptant a cada persona que adopta un animal; s’han substituït totes les casetes i areners dels moixos; les tres gàbies de seguretat disposen d’un nou enrajolat; les teulades de les moixeres han reduït les altes temperatures a l’estiu amb la seva impermeabilització; s’ha fet una neteja integral tant de l’edifici administratiu com de les gàbies de cans i de les moixeres i s’ha arranjat la jardineria per facilitar els usos del centre.

Tanmateix, s’han realitzat durant les darreres setmanes els tallers escolars al centre i se continuen implantant altres millores com el cobriment de les gàbies interiors dels cans per tal que siguin més calentes a l’hivern; s’instal·la una nova teulada al pati sud i es substitueix la vella del pati nord així com l’estructura metàl·lica de les gàbies del pati sud. S’instal·la també una caseta aïllada pels cans malalts o els que acaben de néixer i s’augmenta la seguretat amb una tanca més alta al pati sud i un nou sistema de seguretat.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt