Ara llegint
Llucmajor guanyarà espai per estacionar vehicles amb les obres de la Ronda de Migjorn

Llucmajor guanyarà espai per estacionar vehicles amb les obres de la Ronda de Migjorn

Des de fa temps, l’equip de govern de l’Ajuntament de Llucmajor vol donar una solució als problemes que hi ha al llarg de la Ronda de Migjorn amb la falta d’aparcament. Aquestes dificultats estan adscrites a un tram de 10 illes de cases, a les que no hi ha possibilitat d’aparcament en la calçada, per la qual cosa els vehicles aparquen sobre la vorera, entorpint el pas de vianants i dificultant l’accessibilitat. Per això està prevista una actuació integral per a reforma aquest tram de la via amb el que es guanyarà una superfície aproximada de 1.150 metres quadrats destinats a l’estacionament de cotxes”.

El cost de les obres serà de poc més de 168.000 euros. Aquesta inversió serà pagada amb una subvenció del Consell de Mallorca per dur a terme obres d’inversió de competència municipal, l’adquisició de vehicles i d’immobles per a la prestació de serveis. Segons els tècnics municipals el temps d’execució serà de dotze setmanes.

Mitjançant aquest projecte, es pretén demolir parcialment i reconstruir la vorera, obtenint places d’aparcament fora de la voravia, a l’altura de la calçada. Així, es permetrà tenir unes voreres accessibles, aptes per a vianants, evitant el seu mal ús actual i connectant-les entre si mitjançant passos per als vianants accessibles.

Amb l’objectiu d’obtenir la màxima eficiència de la inversió, sempre que sigui possible, es mantindran els trams de vorera amb enrajolat en bon estat i que compleixin amb la normativa, actuant sobre les zones a retallar, les zones a rebaixar per a rampes accessibles, les vorades de tota l’actuació, les zones amb paviment en mal estat o les zones amb absència d’enrajolat.

“Tota l’actuació són uns 1.200 metres quadrats de voravies que es faran noves, així tots els veïnats podran gaudir de passejar per la ronda”, ha explicat el tinent batle d’Urbanisme, Guillem Roig.

Les tapes o reixes dels diferents serveis que no quedin a nivell amb la superfície del nou paviment, s’anivellaran i enrasaran amb aquest. El clavegueram existent es podrà mantenir o ressituar, segons indicacions de la Direcció Tècnica. Les reixetes que coincideixin amb guals per als vianants hauran de complir la normativa d’accessibilitat.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt