Ara llegint
Al descobert una vintena de víctimes de la Guerra Civil en les excavacions de Porreres

Al descobert una vintena de víctimes de la Guerra Civil en les excavacions de Porreres

L’equip tècnic d’Aranzadi ja ha localitzat quatre fosses noves davall el bloc de nínxols i capelles construïts a la part central del cementiri de Porreres, que se sumen a les nou que s’havien documentat l’any 2016. El nombre de cossos localitzats podria ascendir a una vintena.

L’equip tècnic d’Aranzadi ha continuat treballant en l’excavació de les dues noves fosses localitzades la setmana passada al cementiri de Porreres, les fosses número 10 i 11. A aquestes s’hi suma la localització de dues noves fosses, que conserven escasses restes perquè varen ser afectades per la cimentació dels blocs de nínxols i capelles construïts a la part central del cementiri.

Totes aquestes noves fosses presenten dimensions similars i mantenen la doble línia de les fosses documentades en la intervenció de l’any 2016.

La fossa número 10, que estava situada sota la placa de formigó armat, ha resultat ser molt profunda i al seu interior ja s’observa la presència de nou individus. Tots ells són homes. A l’interior de la fossa han aparegut diferents casquets i projectils d’arma curta.

En relació amb la fossa número 11, ubicada davall del bloc de nínxols, s’havien localitzat les restes de tres individus inicialment, però ja s’ha constatat l’existència d’altres víctimes en una capa inferior. Per això, avui ja s’ha iniciat l’exhumació d’aquests tres individus ubicats a la part més superficial de la fossa.

Aquests darrers dies, també s’ha destapat la fossa número 5, que es trobava davall una de les capelles, i que va quedar pendent d’excavació en la intervenció de l’any 2016. En aquell moment es va estimar que hi podia haver allà sis persones enterrades. Aquesta nova excavació ha detectat les restes d’una nova víctima i no es descarta que el nombre total d’individus sigui encara major.

Avui dia, el nombre de víctimes localitzades en les diferents fosses excavades en aquesta segona intervenció sumen una vintena.

Les tasques d’excavació i exhumació que s’estan duent a terme al cementiri municipal de Porreres formen part del Pla de Fosses 2018-2019 del Govern de les Illes Balears, adjudicat a la Sociedad de Ciencias Aranzadi.

La intervenció és la continuació de la duita a terme el novembre de 2016, que va permetre exhumar 49 cossos de víctimes, de les quals 14 varen ser identificades i les restes es varen retornar a les seves famílies. En aquella intervenció es varen localitzar nou fosses comunes, que varen ser excavades en la seva totalitat, a excepció de la fossa número 5, que es trobava davall del bloc de nínxols construïts a la part central de la parcel·la, que podria contenir, almanco, sis individus.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt