Ara llegint
El jaciment de Pol·lèntia podrà créixer gràcies a la compra de la finca veïnada de Can Domènech

El jaciment de Pol·lèntia podrà créixer gràcies a la compra de la finca veïnada de Can Domènech

Govern Balear, Consell de Mallorca i Ajuntament d’Alcúdia adquiriran la finca de la Tanca de Can Domènech, situada al costat del conjunt arqueològic de Pol·lèntia, a Alcúdia, per tal d’ampliar la zona de protecció i també l’àrea d’estudi, ja que les prospeccions duites a terme conclouen que la ciutat romana hi té continuïtat.

El Consell Insular de Mallorca, com a institució que té atribuïdes les competències de conservació, restauració i rehabilitació del patrimoni històric, també té dret de tempteig i retracte sobre els béns d’interès cultural i els béns catalogats ubicats a Mallorca. Per aquest motiu, la institució insular durà a terme la compra, la qual serà sufragada a parts iguals entre el Govern, l’Ajuntament d’Alcúdia i el Consell Insular, per un valor global d’1,1 milions d’euros. Una vegada adquirits, els terrenys seran cedits al Consorci de la Ciutat Romana de Pol·lèntia, del qual forma part l’executiu, perquè hi desenvolupi els treballs de conservació, restauració i rehabilitació.

La ciutat romana de Pol·lèntia va ser fundada després de la conquesta romana de Mallorca (123 aC) i suposa l’inici de la vida urbana a l’illa, en una zona estratègica, entre les badies de Pollença i Alcúdia. El jaciment va ser descobert en el segle XVII i des de l’any 1923 s’hi duen a terme treballs sistemàtics d’excavació i investigació.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt