Ara llegint
El Consell de Mallorca impulsa amb 3’2 milions accions dels ajuntaments a favor de l’estalvi energètic

El Consell de Mallorca impulsa amb 3’2 milions accions dels ajuntaments a favor de l’estalvi energètic

La Comissió de Seguiment del Conveni de Col·laboració per impulsar el Pacte de les Batlies per al Clima i l’Energia a Mallorca, format per Govern balear i Consell Insular com a ens coordinadors, s’ha reunit aquesta setmana per avaluar-ne l’estat i acordar els objectius d’enguany.

Així, el director insular de Cooperació Local, Jaume Tomàs; el director general d’Energia i Canvi Climàtic, Aitor Urresti; i el director general de Residus i Educació Ambiental, Sebastià Sansó, han analitzat amb el personal tècnic dels diferents departaments els objectius assolits en relació al Pacte durant l’any 2020 i els que es volen establir per al 2021.

Per part de la institució insular, destaquen els 3.264.000 € adjudicats entre tots els municipis mallorquins per dur a terme actuacions dels seus Plans d’Acció per a l’Energia Sostenible i el Clima (PAESC) durant el 2020-2021. L’ajuda, a alguns ajuntaments, arriba als 65.000 €.

Els Plans d’Acció són fulls de ruta per adaptar-se al canvi climàtic i fomentar l’estalvi energètic, i tots els ajuntaments de Mallorca ja han elaborat el seu. El Consell, amb la voluntat d’impulsar la posada en marxa de les actuacions, ha atorgat aquestes subvencions.

Es duran a terme dos tipus d’actuacions: genèriques i d’inversió. Per a les accions genèriques es concedeixen 894.000 €. Són per a  les campanyes de sensibilització, auditories, plans contra incendis, plans de mobilitat, etc. Per a les actuacions d’inversió hi ha 2,37 milions d’euros, perquè els municipis canviïn l’enllumenat públic, millorin la climatització d’edificis municipals, instal·lin punts de recàrrega, instal·lacions fotovoltaiques, etc.

Objectius 2021-2022

Per una banda, dels objectius principals per al període 2021-2022, destaca la creació d’una plataforma per tal de facilitar el seguiment dels PAESC a la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic.

Per altra banda, també s’acordà millorar la coordinació entre illes per tal de compartir experiències i coneixements. El Consell de Mallorca, com a coordinador territorial, continuarà donant suport als ajuntaments tant tècnic com econòmic, per tal d’assolir els objectius 2030 del Pacte de les Batlies, així com impulsar la formació dels tècnics municipals en matèries relacionades amb els PAESC.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt