Ara llegint
Marilles estudiarà els beneficis de les reserves marines al Mediterrani

Marilles estudiarà els beneficis de les reserves marines al Mediterrani

La Fundació Marilles, juntament amb el Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) i Ecoacsa, calcularan el capital natural marí de la Reserva Marina del Llevant de Mallorca.

L’estudi s’emmarca dins del projecte europeu Interreg Med MPA Networks que té per objectiu millorar la gestió de les àrees marines protegides (AMP) del Mediterrani.

És un dels primers estudis d’aquestes característiques aplicat al medi marí a Espanya. La metodologia i els resultats es replicaran a altres reserves del Mediterrani.

El desenvolupament de l’estudi durarà un any i disposa d’un pressupost de 60.000 €, dels quals un 85% serà sufragat per la Unió Europea i un 15% per Marilles.

“El conjunt d’hàbitats i espècies marines -el nostre capital natural- generen béns i serveis per a la nostra societat. Alguns d’ells, com el peix o el turisme, són visibles i es poden calcular fàcilment; uns altres, com la sensació de benestar o gaudi, són més abstractes i difícils de mesurar. La comptabilitat de capital natural permet visibilitzar la relació que existeix entre el medi natural, l’economia i el benestar humà; i facilita la presa de decisions per part de governs i empreses per a una millor conservació del nostre patrimoni natural”, segons expliquen des de la Fundació Marilles.

L’objectiu del projecte és avaluar la contribució de la Reserva Marina d’interès pesquer del Llevant (est de Mallorca) a l’economia local i regional, a través de les activitats pesqueres tradicionals i les activitats d’oci relacionades amb el medi marí i costaner, entre altres. Es pretén mesurar l’extensió, l’estat i el valor dels béns i serveis de la reserva marina i identificar els seus beneficiaris. Un altre dels propòsits del projecte és oferir dades sobre els beneficis que s’obtenen (i podrien obtenir-se) a partir de la inversió en la recuperació d’hàbitats marins degradats i la conservació de la biodiversitat marina balear.

En última instància, el projecte vol visibilitzar la importància de conservar els ecosistemes marins de la reserva perquè els beneficis que generen puguin sostenir-se en el futur. Balears compta amb una xarxa de reserves marines i àrees protegides, el valor i els beneficis de les quals sovint han passat desapercebuts. S’ha escollit la Reserva Marina d’interès pesquer del Llevant de Mallorca per la qualitat de la informació científica disponible; la història associada a la seva declaració i la rellevància de la implicació dels sectors econòmics involucrats en la seva declaració i gestió; també pel fet que la reserva es gestioni de manera conjunta i modèlica per les autoritats pesqueres estatal i

La Fundació Marilles, com a coordinadora de les accions a Balears del projecte Interreg, destinarà 60.000 € a la realització de l’estudi. L’empresa Ecoacsa elaborarà el sistema de comptabilitat del capital natural i una guia per a l’aplicació d’aquest sistema a altres AMP —amb el suport de la consultora britànica Eftec. El Centre Balear de Biologia Aplicada (CBBA) durà a terme el treball de camp, que consistirà en la recol·lecció d’informació i percepció dels actors locals.

La Fundació Marilles és una entitat sense ànim de lucre que treballa per convertir les Illes Balears en un exemple mundial de conservació marina. Finança projectes i organitzacions locals per millorar la mar i la costa balear. És un fons obert a aportacions d’altres fundacions i donants individuals.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt