Ara llegint
Ca ses Llucies, un nou laboratori d’investigació a la UIB

Ca ses Llucies, un nou laboratori d’investigació a la UIB

El comitè de seguiment del programa FEDER ha visitat el dijous 13 de juny l’edifici de Ca ses Llucies, un antic habitatge de construcció tradicional que ha estat objecte d'un projecte de rehabilitació constructiva i energètica finançat amb fons europeus, amb l'objectiu de convertir-se en un exemple d'espai sostenible, intel·ligent i saludable (SIS). S’hi ubica el centre SmartUIB, perquè serveixi de laboratori d’investigació i innovació com a referent internacional en projectes de sostenibilitat i transferibilitat. El projecte de rehabilitació ha tingut un cost de 586.882,19 euros, amb cofinançament del programa operatiu del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears. Les obres es varen dur a terme entre el 2015 i el 31 d’agost de 2020. El projecte va consistir en la rehabilitació constructiva i energètica de l'edifici de Ca Ses Llucies, d'una superfície aproximada de 250 m2 dividida en dues plantes, i el seu entorn més proper, de 1.000 m2 de superfície, aproximadament. El centre, a més de convertir-se en la seu de SmartUIB, és en si mateix un laboratori d'innovació referent en edificis amb aquestes característiques. A la visita han assistit el vicerector de Política Científica i Investigació, Víctor Homar; la vicerectora d’Innovació i Transformació Digital, Loren Carrasco, i la Gerenta de la UIB, M. Consolación Hernández, juntament amb representants de la Comissió Europea, Valentina Corsetti i Diego Villalba, directors generals regionals; del Ministeri d’Hisenda, amb la directora general de Fons Europeus, Esperanza Samblás, i del Govern de les Illes Balears, representat per Bàrbara Barceló, directora general de Fons Europeus. També hi han assistit Raquel Puente, cap de secció de la SG de Gestió del FEDER del Ministeri d’Hisenda; Claudio Pérez-Olea, vocal assessor de la SG FEDER del Ministeri d’Hisenda; Fernando Romera, cap de departament de Fons Europeus del Govern, i Pilar Gomila, responsable de Comunicació de Fons Europeus del Govern. Per part de la UIB, Bartomeu Serra, catedràtic d’universitat de l’Àrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, i els senyors Antoni Arbona, cap del Servei de Coordinació Econòmica i Projectes Institucionals, i Antoni Sola, membre del servei d’Infraestructures TIC. A més, amb la rehabilitació de Ca ses Llucies, la UIB ha aconseguit un impacte en la comunitat universitària i en la societat des de diferents vessants: des de la innovació i la transferència a la demostració, passant per la pedagogia professional i social. Per una part, permet que la Universitat disposi d'una infraestructura per millorar la innovació en el camp de la sostenibilitat en la construcció. Per una altra part, permet recuperar i augmentar el patrimoni de la Universitat i, alhora, donar exemple i mostrar a la societat que és possible construir (tant obra nova com rehabilitació) de manera més eficient i amb criteris de sostenibilitat i de salut. Això també és exportable cap al sector del turisme de la nostra regió: permet anar cap al concepte de la millora del turisme sostenible, que permetrà millorar la qualitat i acostarà encara més cap a l’excel·lència aquesta indústria fonamental per a l'economia balear. Als beneficis anteriors cal sumar-los l’impacte pedagògic i de formació dins la indústria balear.

El comitè de seguiment del programa FEDER ha visitat aquesta setmana l’edifici de Ca ses Llucies, un antic habitatge de construcció tradicional que ha estat objecte d’un projecte de rehabilitació constructiva i energètica finançat amb fons europeus, amb l’objectiu de convertir-se en un exemple d’espai sostenible, intel·ligent i saludable (SIS). S’hi ubica el centre SmartUIB, perquè serveixi de laboratori d’investigació i innovació com a referent internacional en projectes de sostenibilitat i transferibilitat.

El projecte de rehabilitació ha tingut un cost de 586.882,19 euros, amb cofinançament del programa operatiu del Fons europeu de desenvolupament regional (FEDER) 2014-2020 de les Illes Balears. Les obres es varen dur a terme entre el 2015 i el 31 d’agost de 2020.

El projecte va consistir en la rehabilitació constructiva i energètica de l’edifici de Ca Ses Llucies, d’una superfície aproximada de 250 m2 dividida en dues plantes, i el seu entorn més proper, de 1.000 m2 de superfície, aproximadament. El centre, a més de convertir-se en la seu de SmartUIB, és en si mateix un laboratori d’innovació referent en edificis amb aquestes característiques.

La visita

A la visita hi han assistit el vicerector de Política Científica i Investigació, Víctor Homar; la vicerectora d’Innovació i Transformació Digital, Loren Carrasco, i la Gerenta de la UIB, M. Consolación Hernández, juntament amb representants de la Comissió Europea, Valentina Corsetti i Diego Villalba, directors generals regionals; del Ministeri d’Hisenda, amb la directora general de Fons Europeus, Esperanza Samblás, i del Govern de les Illes Balears, representat per Bàrbara Barceló, directora general de Fons Europeus.

També hi han assistit Raquel Puente, cap de secció de la SG de Gestió del FEDER del Ministeri d’Hisenda; Claudio Pérez-Olea, vocal assessor de la SG FEDER del Ministeri d’Hisenda; Fernando Romera, cap de departament de Fons Europeus del Govern, i Pilar Gomila, responsable de Comunicació de Fons Europeus del Govern. Per part de la UIB, Bartomeu Serra, catedràtic d’universitat de l’Àrea de Ciències de la Computació i Intel·ligència Artificial, i els senyors Antoni Arbona, cap del Servei de Coordinació Econòmica i Projectes Institucionals, i Antoni Sola, membre del servei d’Infraestructures TIC.

A més, amb la rehabilitació de Ca ses Llucies, la UIB ha aconseguit un impacte en la comunitat universitària i en la societat des de diferents vessants: des de la innovació i la transferència a la demostració, passant per la pedagogia professional i social. Per una part, permet que la Universitat disposi d’una infraestructura per millorar la innovació en el camp de la sostenibilitat en la construcció. Per una altra part, permet recuperar i augmentar el patrimoni de la Universitat i, alhora, donar exemple i mostrar a la societat que és possible construir (tant obra nova com rehabilitació) de manera més eficient i amb criteris de sostenibilitat i de salut. Això també és exportable cap al sector del turisme de la nostra regió: permet anar cap al concepte de la millora del turisme sostenible, que permetrà millorar la qualitat i acostarà encara més cap a l’excel·lència aquesta indústria fonamental per a l’economia balear. Als beneficis anteriors cal sumar-los l’impacte pedagògic i de formació dins la indústria balear.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt