Ara llegint
Alter

Alter

Alter, el programa d'integració social i educativa per als joves de les Illes Balears

Alter és un programa d’integració social i educativa per a joves que duu a terme la Direcció General d’Infància, Joventut i Famílies juntament amb la col·laboració de diversos ajuntaments de les Illes Balears i de la Conselleria d’Educació i Universitat.

Es tracta d’una mesura extraordinària per a les persones usuàries que demanden una formació adaptada a les seves circumstàncies i que no s’adapten al sistema educatiu ordinari, i que alterna una escolaritat compartida amb activitats eminentment pràctiques com ara aprenent de mecànica, aprenent de cuiner, perruqueria, estètica, cambrer, manteniment d’instal·lacions, etcètera.

Així s’ofereix una acció formativa molt més dinàmica, pràctica i funcional mitjançant la qual les persones usuàries també reben nocions sobre habilitats socials, autoconcepte, autoestima, normes de convivència, orientació al món laboral, etcètera.

El Programa Alter és una alternativa de pràctiques formatives adreçada a joves de 14 a 16 anys”

D’aquesta manera s’intenta motivar l’alumnat cap a la formació i, a la vegada, evitar el desenvolupament i cronificació de conductes no desitjades en els joves, així com l’abandonament prematur de l’ensenyament reglat.

El Programa Alter és una alternativa de pràctiques formatives adreçada a joves de 14 a 16 anys, matriculats i matriculades als diferents centres educatius de les Illes Balears i en règim d’escolaritat compartida, que poden presentar greus dificultats d’adaptació a l’entorn escolar, tal com absentisme, conflictivitat, etcètera.

El principal problema d’aquestes persones és el risc d’exclusió social i escolar, així com també la problemàtica social o de grup d’iguals, per als quals tant les mesures ordinàries com extraordinàries aplicades als centres d’ensenyament secundari, no han obtingut els resultats esperats.

La finalitat del programa és aconseguir el retorn a l’activitat acadèmica o bé a la inserció formativa o laboral. A més a més, té com a objectius combatre i minvar l’abandonament d’una formació necessària a l’adolescència. Crear processos d’aprenentatge formatius més atractius i pròxims als interessos dels i les joves. També té com a objectiu dotar als joves d’unes competències curriculars i d’uns aprenentatges socials que evitin els processos d’aïllament.

Cal a dir que el programa Alter va iniciar-se l’any 2005 a set pobles de Mallorca (Llucmajor, Alcúdia, Pollença, Muro, Inca, Sa Pobla i Marratxí) i ha anat ampliant el seu camp d’acció fins arribar a data d’avui a trenta-tres municipis repartits entre les Illes de Mallorca, Menorca, Eivissa i Formentera que tenen actualment conveni amb la conselleria.

Alter emergeix com un programa preventiu davant el fracàs escolar”

En aquest context, ALTER emergeix com un programa preventiu davant el fracàs escolar. És per això que ALTER és un programa tan important, perquè és la única “alternativa” per a aquests abandonaments potencials. ALTER intenta impedir la exclusió social i les seves negatives conseqüències. Joves amb baixos ingressos econòmics, conductes antisocials i moltes vegades involucrats en processos judicials.

El programa s’adapta a les necessitats dels joves, ells poden triar i tenen la oportunitat de canviar i provar quelcom diferent.

Els usuaris tenen un examen i reben un certificat al final del Programa, on apareixen el número d’hores de formació i la especialitat de formació que han aprés.

Es cerca, esser un referent, donar-los un suport, escoltar-los i esser una guia personalitzada que els acompanya personal i professionalment. 

Per finalitzar, podem dir que Alter no pretén substituir l’escola, sinó que pretén complementar-la, i fer de pont connector, especialment per aquells joves que no s’hi adapten i demanden una educació i/o formació molt més pràctica i funcional, la qual cosa és molt més atractiva per a ells, que no pas l’escola reglada.

Dir també que Alter està a prop de complir la seva majoria d’edat. Devuit anys durant els quals ha demostrat el seva bona efectivitat i el seu bon funcionament.

Maria Cànaves és llicenciada en Pedagogia

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt