Ara llegint
Aprofitant la biomassa forestal

Aprofitant la biomassa forestal

La superfície forestal actual de les nostres Illes ocupa actualment més de 220.000 hectàrees, el que suposa prop de la meitat (44’3%) del seu territori, la gran majoria (93%) de propietat privada.

A les Illes Balears hi ha prop de 200 milions d’arbres, dels que més de la tercera part són exemplars majors, estimant-se en més d’onze milions de tones la biomassa forestal arbòria i radical acumulada al bosc balear, sense comptar arbres petits ni matolls, que incrementarien encara més aquesta biomassa acumulada (pinars el 43’4%; boscs mixtos el 27’7%, i alzinars el 19’1%), que teòricament no son aprofitats de forma eficaç (generació d’energia o fabricació de productes derivats) per manca de coneixement i d’informació.

Desafortunadament l’escàs percentatge de residus forestals que es recicla es centra en la generació de combustibles per al desenvolupament d’energies alternatives, sent els restants cremats o amuntonats, i poques vegades triturats i escampats per servir de compost, el que suposa un alt impacte ambiental, ja que dins l’estiu aquests residus sofreixen un assecat suposant posteriorment focus amb alt risc d’incendi.

L’aprofitament dels residus forestals ens portaria boscs més nets, més sans i una reducció dràstica dels perills d’incendi.

Biomassa

La biomassa, recurs encara envoltat de desconeixement i desinformació, fa servir la matèria orgànica (restes d’agricultura, fusta, branques, palla, pinyols d’oliva, closques d’ametlla, entre altres) com a font d’energia renovable més barata, segura i eficient, amb menys emissions, que contribueix al manteniment dels boscs i al reciclatge de residus agrícoles, mentre la seva obtenció sigui controlada i sostenible, ajudant a la disminució dels combustibles fòssils i a la disminució de la dependència energètica exterior actual.

El pellet. (Fotos: Mateu Valls)

Associació biomassa Balear

Diverses empreses de les Illes Balears, algunes d’elles comarcals, s’estan agrupant en aquests moments per formar la primera Associació de Biomassa de l’arxipèlag.

L’Associació té previst presentar un projecte de reconversió energètica a les institucions públiques per així activar l’economia local, comarcal i per illes.

Més d’un 90% de la biomassa d’origen forestal de les Illes Balears es desaprofita cada any.

L’Associació Balear de la Biomassa i Energies Renovables neix de la necessitat evident de reactivar l’economia local i promoure la sostenibilitat de les illes. L’Associació pretén involucrar a les administracions públiques en un pla d’aprofitament dels recursos naturals locals i així estalviar estralls a les arques públiques. L’experiència dels seus socis durant deu anys i les inversions fetes tant dels sistemes tèrmics (calderes), camions de servei neumàtic, fabricació de pellets, consultoria ambiental, serveis tècnics i aprofitament forestal serviran per estalviar passes errònies fetes en un passat.

Dels 182.000 metres cúbics de nova biomassa que s’incorporen als pinars cada any a les illes es desaprofita un 94% del creixement del pi i un 97% del creixement de l’alzina. Per aquest motiu els socis de l’Associació Balear de la Biomassa creuen tan necessari aprofitar energèticament tota aquesta biomassa que no només es desaprofita, any rere any, sinó que també contribueix a l’augment de risc d’incendi al boscos.

La biomassa d’origen forestal és tot el conjunt dels productes provinents dels treballs de manteniment i millora de les masses forestals, treballs silvícoles, aprofitaments de fusta, així com dels subproductes generats a les indústries de transformació de la fusta (serraries, indústria del moble massís, etcètera). Aquesta biomassa té un gran potencial per a ser utilitzada com a font d’energia renovable, ja que el balanç de les emissions de CO₂ és pràcticament nul i no contribueix a l’efecte hivernacle de la mateixa manera que ho fan els combustibles fòssils.

Beneficis socials i mediambientals.

Gestió forestal amb balanç neutre de CO2. Prevenció d’incendis forestals. Subproducte: adob orgànic. Millora de l’estat silvícola i sanitari del Bosc. Creació de llocs de treball al medi natural i rural. Energia local: reducció dependència energètica. Valorització del producte i subproducte.

Amb motiu de la pandèmia que s’està vivint en l’àmbit global, les Illes Balears pateixen una aturada en el sector principal de l’economia que sustenta tots els sectors. Per aquest motiu, l’Associació presentarà un projecte de reconversió energètica a les institucions públiques per així activar l’economia local, comarcal i per illes. L’objectiu principal és millorar la competitivitat de les Illes Balears com a sector estratègic generador de llocs de feina, economies sostenibles i circulars baix fonaments socials i mediambientals.

Una palera, traginant serradís. (Fotos: Mateu Valls)

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt