Ara llegint
Del fons dels segles*

Del fons dels segles*

Encara no s’han acabat de dormir les il·lusions infantils, de la nit dels Reis d’Orient, tancant-se el període festiu de Nadal, quan el mateix dilluns de la festivitat dels Melcior, Gaspar i Baltasar, a Sa Pobla, ja comença un altre cicle festiu: el de Sant Antoni. “Amb el gust dolcenc dels torrons anam al sabor contundent de les espinagades”. Aquesta és la simbòlica frase que el meu vell amic Jordi Riquer, l’amo del Cafè Central, en més d’una ocasió ha utilitzat per expressar aquesta continuïtat festera a la vila poblera. I, justament parlant d’aquest aspecte de celebració sense interrupció, en Jordi, posant sobre el taulell una carpeta amb mitja dotzena de folis mecanografiats i sense fotografies, va dir:

– L’any passat em vaig perdre el nou acte que heu introduït al començament de la Revetlla de Sant Antoni. Però, enguany, no el me perdré, ja he organitzat els torns del servei, al cafè, per jo poder tenir lliure mitja hora i, així, escoltar els actors d’aquest “Cerimonial de la sanció històrica per a començar la revetlla de Sant Antoni a Sa Pobla”. M’agrada això que t’has empescat de la “sanció històrica”. La idea és bella, engrescadora i ben nostrada.

– Li vaig donar moltes voltes a la paraula “sanció”, ja que, per a moltes persones, aquest mot tan sols significa càstig, pena. Però l’accepció primera, i que és: “Autorització o aprovació que hom dóna a un acte, un ús, un costum”, em va fer decidir. Argumentalment és la presència el primer batle de Sa Pobla, Berenguer Seguí Sa Canal, any 1300, que, amb la força que emana del fons dels segles, dóna el vist i plau, a l’actual batle, per celebrar l’encesa dels foguerons i viure de la nit de ximbombers i cançons. I em vaig imaginar una mena de pública proclama, amb el batle, Berenguer, i el seu seguici, dirigida a cada una dels punts cardinals i, finalment, dirigida a l’actual batle al davant de la casa consistorial, just abans d’anar a completes. La comitiva havia sortit de l’edifici on hi va haver la primera Casa de la Vila de Sa Pobla, avui una apotecaria. Tot ben històric, rigorosament històric.

Imatge al·lusiva a la història que ens deixà l’autor. (Imatge: Adolfo Arranz)

– Amb qui consultares certs detalls.

– Amb Ramon Rosselló Vaquer, l’home que ha remenat més arxius.

– Ara record que tu, convidares, aquí, a berenar a Ramon Rosselló i al pare Joan Parets, a finals d’estiu, ja fa dos anys.

– Exacte, era per aclarir uns dubtes que tenia sobre el nom del primer batle de Sa Pobla. Ramon Rosselló m’ho deixà tot ben clar.

Fullejava els folis, en Jordi, i sense mirar-me, va comentar.

– El que representa el batle, el saig, homes amb torxes i tamborers, a la cruïlla dels carrers Mercat-Marina, es dirigeixen als habitadors de la part de Tramuntana. Després a Asalto-Església, a ponent. A Lluc-Major als llocs de migjorn. A Tresorer-Muntanya a les terres de llevant i, finalment, a la Plaça Major, davant l’Ajuntament, el batle que compareix des del fons dels segles, des de la veritat del temps, dirigint-se a l’actual batle, diu el saig: “Molt honorables e magnífics senyors: Amat batle salut e dilecció: Que la Santíssima Trinitat, e la Verge Maria, amb els àngels e arcàngels, e tots els sants de la cort celestial, especialment Santa Margalida, e molt especialment Sant Antoni, sien amb vostres mercès e que il·luminin el seny e la mesura per arranjar amb honor, e degudament, els actes de la revetlla de Sant Antoni que, suara començarà amb joia e galanura e amb el degut respecte per a la venerable tradició. Senyor. De part de l’honor Berenguer Seguí Sa Canal, que fou el primer jurat en cap de la Universitat de la Vila de Sa Pobla d’Huyalfàs, ací present e acompanyat pels jurats de l’esmentada Universitat, tots davant vós”.

En Jordi féu una pausa, i va continuar.

– Ara parla Berenguer Seguí. Diu: “Legitimats per a la reial Carta de Poblament, e amb tots els drets e privilegis que comporten les disposicions d’usatges e costums, e amb la suprema permissió del nostre senyor el bon rei Jaume II de Mallorques, davant vós, batle, e davant la vostre gent, des del si sagrat e nostrat dels segles, e de la raó emocional del passat històric, compareixem e, per la vera voluntat nostra, vos conferim la pertinent sanció, garantida per més de set-cents anys de continuada celebració a Sa Pobla, per a portar, en dreta llei e a bon terme, la revetlla de Sant Antoni que, en tant e general fervor heu endreçat e aprestat, amb timbalers e torxes. Venim, a través dels segles, des del gloriós mil tres-cents, per a atorgar-vos la més alta sanció, e aprovació, per celebrar, un any més la revetlla de Sant Antoni. Revetlla, aquesta que, ininterrompudament, des del mil tres-cents, celebra aquesta vila de Sa Pobla. Ni revoltes ni guerres, ni temporades de fam ni de morbo ni llargs plets, han aconseguit que, els habitants de Sa Pobla, deixessin de celebrar la revetlla amb foguerons que cremen velles pors de la nit. Rebeu doncs, amb noble orgull, aquesta sanció històrica… Hem de concloure, senyor, aquest acte pel qual, nosaltres, els vostres avantpassats, ratificam e donam plena validesa al dret major que teniu, com a poblers que seu, d’organitzar e celebrar aquesta, més que coneguda a tot Mallorca, revetlla de Sant Antoni a Sa Pobla. Visca Sant Antoni e visca Sa Pobla! Saig. Que comenci el sarau. Endavant les atxes!”.

En Jordi va acabar de llegir i, mirant-me va dir:

– Enguany hi seré a escoltar la “Sanció Històrica”. Roda la roda, hi seré. Això ve del fons dels segles.

  • Document de 13 de gener de 2008

NOTA DE L’EDITOR:

Alexandre Ballester Moragues ens deixà dia 30 de juny de l’any 2011.  Fou un escriptor reconegut en el món de les lletres i les arts. Medalla d’Or i cronista oficial de Sa Pobla. Fou col·laborador de moltes publicacions i autor de nombroses obres literàries, teatrals, novel·la i poesia…  A partir d’ara, anirem publicant textos íntegres que ja han estat publicats,  concretament al suplement Fora Vila Verd, de El Mundo el Día de Baleares. Volem donar les gràcies a la família Ballester-Moragues per les facilitats i el permís que ens  han donat per poder-los fer partícips a vostès d’una part molt important de la seva obra.

Moltes gràcies.  

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt