Ara llegint
Feliç Dia Mundial dels Oceans, avui i sempre!

Feliç Dia Mundial dels Oceans, avui i sempre!

Volem aprofitar que avui és el Dia Mundial dels Oceans per posar el focus en la importància que suposa per a l’ésser humà tenir uns mars i oceans en bon estat. El mar és el medi que ens envolta i ens comunica amb la resta del món, el que ens alimenta, el que produeix pràcticament el 50% de l’oxigen que trobam a l’atmosfera, el que ens ajuda a reduir els efectes del canvi climàtic i el mateix que ens proporciona treball i un espai d’oci i gaudi.

Però malgrat tots els beneficis ecosistèmics que els mars i oceans produeixen, a nivell polític i de gestió se’ls hi ha donat l’esquena o se’ls ha mirat de reüll durant molt de temps, com si fossen quelcom infinit i sense límits. No podem seguir utilitzant-los com un abocador o com una font inexhaurible de recursos. No podem seguir considerant el medi marí, quelcom separat del medi terrestre. Mar i terra estan interconnectats i la gran part dels impactes que es produeixen en un, tenen conseqüències en l’altre.

Entre les problemàtiques actuals trobam la destrucció d’hàbitats, la sobreexplotació de recursos, la desaparició d’espècies reguladores dels sistemes, la contaminació (plàstics, aigües mal depurades, olis i hidrocarburs, acústica…). Aquests són alguns dels impactes que pateixen de fa temps els mars i oceans, però la veritat és que existeixen models d’ús i tecnologia per a poder eliminar-los amb una relativa facilitat. Per tant, amb una voluntat política i social aquests canvis poden donar-se en el curt termini.

No obstant, els mars i oceans pateixen altres problemàtiques més complexes i difícils d’encarar, parlam de les derivades del canvi climàtic. Aquí ens trobam amb l’acidificació dels oceans a causa de l’augment de CO2 a l’aigua, que dissol les estructures de carbonat càlcic de les espècies, moltes d’elles formadores d’hàbitat, com algues calcàries, gorgònies, coralls i altres invertebrats marins. L’augment de la temperatura també és una conseqüència del canvi que porta associada l’aparició d’espècies invasores (que estan més adaptades a les noves temperatures), desplaçaments de les espècies mòbils cap a aigües més profundes, estrés fisiològic de les espècies i major vulnerabilitat front les amenaces. Un exemple d’estrès sembla ser la floració massiva que ha patit la posidònia la tardor passada.

Les àrees marines protegides (AMP) s’ha demostrat que són espais on la biodiversitat és més resilient i per tant, té una major capacitat per fer front a les pertorbacions del medi. Però amb la situació de canvi global, s’està començant a veure que aquests espais ja no arriben a poder fer front a totes les pressions que apareixen. Això posa en una situació encara més vulnerable als ecosistemes marins.

Davant aquest escenari no ens queda d’altra que seguir apostant per tenir una xarxa d’AMP dotades d’instruments de gestió i amb recursos suficients per a poder fer un seguiment de les poblacions i un efectiu control i vigilància de les activitats que es realitzen. Hem de recordar que hi ha un compromís internacional de protegir el 30% dels mars i oceans abans del 2030, amb un 10% amb protecció estricte. Aquest és un compromís i una necessitat urgent si volem revertir la situació en què es troba el medi marí actualment. És vital protegir les funcions ecosistèmiques si volem fer front als impactes del canvi climàtic.

Una altra de les necessitats que sorgeixen davant aquesta situació és la urgència de fer un canvi de model econòmic, on aturem el creixement. Vivim amb uns recursos limitats, un espai limitat… i hem de començar a reduir i a posar en valor el que tenim, a cercar alternatives per a establir un nou model econòmic. Les necessitats ambientals no tenen per què estar en contraposició de les econòmiques, ja que el capital natural que genera el medi marí és tal, que sempre ens sortirà més beneficiós tenir-lo en un bon estat de conservació.

És per tot això que necessitam tenir a tota la comunitat unida, a tots els sectors de la societat i els poders polítics compromesos amb la protecció dels mars i oceans, i en especial amb la Mar Balear. Això mateix és el que es pretén amb el Pacte Blau Balear, https://pacteblaubalear.org/ , aconseguir un reclam social de pes perquè es puguin fer polítiques en pro a la conservació del medi marí a les Illes Balears i ser un model de canvi. Perquè tots tenim a dir i podem contribuir amb les nostres accions a tenir uns mars i oceans en bon estat. Fem-ho doncs, per les generacions presents i futures!

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt