Ara llegint
L’associació d’Usuaris del Tren descontents amb el nou sistema tarifari

L’associació d’Usuaris del Tren descontents amb el nou sistema tarifari

Dia 21 de desembre es van enviar als Serveis Ferroviaris, Consorci de Transportsi Partits Polítics, una nota de premsa sobre el nou sistema tarifari, i  document desglossant en unes taules els diferents salts amb una comparativa d’un usuari que viatja diàriament amb els sistema actual i el sistema anticdurant un mes

La resposta del Director General de Mobilitat, a traves dels mitjans de comunicació,  ha estat la de que es pot reunir amb nosaltres per explicar-nos el nou sistema, cosa que agraïm i que ja em sol·licitat, per explicar-nos com funciona el nous sistema. Així mateix, defensa que amb aquest sistema, estalviarem diners, sobre tot els usuaris habituals. Comenta també,  que no es pot fer comparativa, que el preu del bitllet senzill amb targeta serà més econòmic,  i que amb aquest nou sistema es podrà utilitzar la targeta amb qualsevol salt, sense caducitat.

Evidentment no discutim les dues avantatges que tindrà aquesta targeta,  el saldo que no es perdrà, cosa que ara passa si et caduca la targeta o la perds, o per extracció,s’ho queda l’empresa;  i poder viatjar a qualsevol dels municipis utilitzant la targeta.  Demandes de l’Associació de fa temps.

En canvi, sí que qüestionem els preus. Hem analitzat detalladament (vam adjuntar taules amb totes les situacions que es poden donar d’un usuari habitual del servei) amb el descompte que es realitzarà durant un mes, dia a dia amb el seu descompte.  Per tant, els comptes estan ajustats segons la informació dels tríptics que es reparteixen a les diferents estacions.

Bitllet senzill – L’argument que exposem  es sobre el bitllet senzill sense targeta. L’augment és visible. Es per persones que no estan interessades en fer-se la targeta de transport al no ser usuaris habituals i utilitzar-lo només en comptades ocasions ( la targeta són 8 euros i mínim 5 euros de càrrega). També,  i sobre tot per l’usuari habitual que pot perdre la targeta, que un dia la deixa a casa, que no funciona bé… o altres casuístiques que es donen, i que fins que no es sol·licita un nou duplicat haurà d’abonar el bitllet senzill més car. Per tant és evident que hi ha un augment considerable del bitllet senzill per usuaris ocasionals i en cas de pèrdua, extracció o altres  casuístiques que es poden donar. 

Targeta moneder –  Les taules que hem confeccionat només comparem els trajectes dels usuaris viatjant durant cinc dies a la setmana, en els diferents salts.  Es fa una comparativa amb els descomptes que es posaran en funcionament amb la targeta moneder, i amb el preu actual utilitzant les actuals targetes. Som conscients que el sistema és diferent, però el comparatiu es basa en un usuari que càrrega la mateixa quantitat de diners, i com li surtin els viatges amb un sistema i l’altre.

Així, es pot apreciar com només de les 8 situacions que es donen ara, amb l’actual sistema, en 3 situacions  l’usuari podrà estalviar, i en les altres no.  I això sempre que durant un mes no hi hagi dies que per un motiu o altre no es viatgi. En aquest cas en cap situació l’usuari podrà estalviar (tenim l’exemple d’aquets dos mesos amb festes, o la situació actual on molts treballadors o estudiants no acudeixen diàriament al seu lloc de feina/escola).  El comptador s’iniciarà cada principi de mes finalitzant els descomptes a final de mes. Per altra banda també discutim el greuge comparatiu amb les diferents corones i el salts. En el document que es va adjuntar, es pot veure com inclòs que en els Salts 1 i 2, l’usuari utilitzi diàriament el transport li suposarà una puja de entre un 7% i un 11%. 

Per tant seguim argumentant, que més del 90% dels usuaris/es habituals, a partir de dia 1, pagarà més pel transport ferroviari.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt