Ara llegint
L’illa del Toro i la biomassa

L’illa del Toro i la biomassa

El medi natural i marí són punts estratègics de la nostra cura per l’ecosistema mediambiental de les Illes Balears. L’illa del Toro a Calvià ha estat la fita de Mallorca amb major biomassa  i més significativa d’entre els més de trenta casos estudiats a les reserves marines de les Illes Balears. La biomassa total del conjunt d’espècies vulnerables ha augmentat de manera continuada a la reserva del Toro.

El valor mitjà assolit el 2018 quadruplica el del 2005, i implica un increment respecte de la campanya immediatament anterior del 2016. Un altre bon indicador de l’efecte reserva, com és la distribució de la biomassa entre espècies, ha mostrat una evolució molt clara al Toro. Com ja s’observà el 2016, s’ha passat d’una comunitat íctica dominada per espàrids (principalment el sard) a una on espècies longeves i d’elevat nivell tròfic (com l’anfós) suposen la major part de la biomassa.

La biomassa d’anfós a la reserva del Toro continua exhibint signes de recuperació, amb un augment de biomassa en referència amb el 2005 i del 2016. Aquesta tendència és paral·lela a la de la densitat, comptant també amb l’augment de les talles però sense deixar d’haver-hi reclutament. El cas de l’escorball és semblant. Al Toro mostra una recuperació ininterrompuda al llarg de tota la sèrie, amb factors d’increment interanuals de la biomassa molt elevats per mor del baixos valors inicials de densitat i biomassa del 2005.

La Reserva Marina de l’illa del Toro va ser creada l’any 2004. Des d’aleshores s’han duit a terme campanyes de seguiment dels peixos d’hàbitats rocosos litorals els anys 2005, 2007, 2009, 2016 i 2018. Des del Govern de les Illes Balears s’impulsa aquesta tendència als estudis i indicadors que demostren la cura pel nostre medi ambient. Aquesta sèrie temporal, que abasta 14 anys des de la seva creació, correspon als mostrejos de l’anomenat estrat superficial. El mètode de mostreig emprat per a aquest seguiment és un mètode no destructiu que es fa servir a la majoria d’àrees marines protegides mediterrànies.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt