Ara llegint
Producció integrada a l’olivar

Producció integrada a l’olivar

L’oliva és un producte que poua les seves arrels mil•lenàries en la cultura romana, aquella Antiguitat Clàssica que deixà tota una base per a la configuració de l’anomenada dieta mediterrània. Aquest cultiu no seria possible ni viable sense la mà de la pagesia, el sector primari de la nostra terra que s’hauria d’enaltir, potenciar i, per què no dir-ho, ser una qüestió d’estat.

Es succeeixen les reivindicacions pageses a tota Espanya, i sense menysprear la importància de les pandèmies que arriben al nostre país a nivell víric, el sector del camp fa molts anys que no s’atén amb la importància merescuda. L’obtenció de productes agrícoles de qualitat i saludables per al consumidor mitjançant l’ús de pràctiques de cultiu que respectin el medi ambient ha de ser un objectiu prioritari de l’agricultura moderna en la segona dècada del segle XXI. Les produccions agrícoles obtingudes amb aquestes tècniques s’alineen amb els principis generals de la producció integrada, ja que la seva aplicació implica un major respecte a l’equilibri dels ecosistemes, redueix contaminacions innecessàries a l’aire, l’aigua i la terra, i permet que els productes agrícoles tinguin la menor quantitat possible de residus químics indesitjables.

L’objectiu de la producció integrada és obtenir productes de màxima qualitat en la composició i reduir al mínim els residus. Les tècniques per obtenir aquesta producció han de preservar i millorar les condicions mediambientals de la zona. Per això, a més d’un coneixement precís del cultiu, cal una disponibilitat tècnica que permeti reduir l’impacte ambiental que provoca. Des del punt de vista del control de la qualitat, cal controlar periòdicament la qualitat de les olives, i específicament abans de la comercialització, tenint en compte aspectes de mostreig i tipus de determinació analítica que garanteixi la seguretat del consumidor. Es fa vital la producció integrada a les plantacions amb reg per degoteig tot observant si n’han canviat les condicions químiques.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt