Ara llegint
Quin temps de feina du fer una botella de vi? (i 6). Resum final

Quin temps de feina du fer una botella de vi? (i 6). Resum final

Arribam al darrer article de la sèrie sobre quin temps de feina du fer una botella de vi. Aquest conjunt d’articles tenen com a objectiu el que puguem considerar la feinada d’hores i dedicació que dur elaborar el vi. Un conjunt de tasques que hem anat contant d’una manera general perquè els no iniciats tenguin una idea aproximada de les feines que es fan des de plantar una vinya fins a tenir una botella a la taula.

Article primer

En el primer article: abans de plantar la vinya, s’establien les característiques de la vinya a la qual referirem els nostres càlculs. Es tracta d’una vinya que té una hectàrea d’extensió, a la que hi ha 3.300 ceps plantats de la mateixa varietat. La producció teòrica és de 9.000 quilos de raïm, la real és de 5.000 quiklos i que d’aquests es pot transformar un 70% en vi, 3500 litres.

Consideram que una vinya actual té una vida útil de trenta anys. Com que la vinya no produeix raïm adequat per vinificar fins el quart any, el nombre d’anyades que pot produir la vinya és de 27, per tant el nombre de litres de vi que pot produir és de 94.500 litres, si bé a aquest quantitat se li ha de descomptar un 10% perquè durant totes les operacions de premsar, filtrar, trasbalsar, l’evaporació de vi de les botes i altres pèrdues que hi pugui haver es queda en 85.050 litres,  unes 106.312 botelles de vi de 0,75 litres.

Com és natural no es pretén oferir unes xifres exactes, sinó una estimació perquè són moltes les variables que intervenen al procés: des del temps atmosfèric, plagues i malalties, anyades més productives que altres i molts d’altres factors.

Article segon

El segon article: Plantació de la vinya es feia referència a les tasques de preparació del terreny per la plantació, unes 24 hores. La plantació del ceps, unes 120 hores. La protecció dels ceps i tancar la finca si és necessari, 56 hores. En total 200 hores de feina.

Article tercer

Abans d’entrar en producció es consideraven les feines necessàries en els tres primers anys de vida de la vinya. Anys en els quals els raïms no es poden recollir perquè no compleixen amb els estàndards de qualitat necessaris. S’han de posar els pals i ferros que serviran per enfilar la vinya, 210 hores. En aquest segon any ja s’ha de fer la poda en la que s’hi ha d’invertir 150 hores. I 32 hores més en tractament fitosanitaris. En total unes 400 hores.

En el tercer any s’han de fer feines similars a l’anterior estimades en unes 300 hores. En total en aquests dos anys s’han d’invertir unes 700 hores.

Article quart

El quart article: Quart any: entrada en producció fa referència a les que seran les feines habituals a la vinya durant tota la seva vida de producció. A l’article hi ha la descripció de les següents pràctiques:  podar, esporgar, poda en verd, tractaments fitosanitaris, passar cultivadors i veremar. En total es necessari dedicar-hi 500 hores cada any.

Article cinquè

A l’article cinquè: Les feines al celler  Una vegada feta la verema comencen les feines al celler: descarregar els raïms, triatge a la taula de selecció, premsar o triturar, omplir els dipòsits, preparar els llevats de fermentació (si és necessari), seguir el procés de fermentació, anàlisis dels canvis en el most en el procés de fermentació, homogeneïtzar els vins, netejar els estris usats, embotellar, emmagatzemar, etc. S’estimen unes 123 hores de dedicació.

Resum global

I ara el càlcul final. Plantació de la vinya, 200 hores. Segon i tercer any, 700 hores. Quart any i següents, dedicació anual a la vinya 500 hores, que al cap de 27 anys són: 13.500 hores. Les feines al celler 123 hores per 27 anyades, són:  3.321 hores. Dedicació a la vinya durant 30 anys: 17.721 hores.

Si el nombre de litres és de 85.050 se’n poden fer 106.300 botelles.  I ara, el resum final, si per fer 85.050 litres de vi hi hem invertit en 27 anys, 17,721 hores de feina.  Elaborar cada botella de vi suposen 10 minuts de feina. Elaborar les 3.937 botelles de l’hectàrea proposada du 656 hores de feina que són 82 jornals o dies de feina o 16,5 setmanes.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt