Ara llegint
Denuncien discriminació en el tractament de les al·legacions al parc natural de Llevant

Denuncien discriminació en el tractament de les al·legacions al parc natural de Llevant

Diverses persones han manifestat el seu descontentament i decepció amb l’aprovació del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals (PORN) del parc de Llevant. Afirmen no haver rebut resposta als seus escrits d’al·legació presentats el mes de juliol del 2022. Acusen Miquel Mir i als responsables de la conselleria de Medi Ambient de “ser uns mentiders”. Parlen de “discriminació” i entenen que el procés està viciat per l’existència de “pactes encoberts” amb algunes entitats. Tot plegat, alguns afirmen que és “vergonyós, un altre escàndol més!”.

Per la seva part la conselleria afirma que “Mai es notifica la resposta. Es recopilen totes a l’informe d’al·legacions que es penja al portal de Transparència del Govern”. Aquest medi va intentar localitzar l’esmentat informe el passat dia 21 en l’apartat plans de protecció i ordenació de recursos naturals del PORTAL DE TRANSPARÈNCIA. No hi era. La darrera actualització va ser realitzada el passat dia 1 de febrer. Finalment personal de la conselleria va facilitar un enllaç per poder accedir i localitzar l’esmentat informe d’al·legacions. Aquest es troba a l’apartat INICIATIVES NORMATIVES EN TRAMITACIÓ i s’ha de cercar al capítol de documentació relacionada.

Aproximació a Cala Matzoc – Torre i Faralló d’Albarca. (foto Xisco Simón)

L’afirmació de la conselleria que mai es notifica la resposta es contradiu amb el que han manifestat altres entitats que han presentat al·legacions. Consultada la Federació Balear de Muntanya i Escalada (FBME) –una de les principals afectades pel tancament de camins, vies d’escalada i accessos que el PORN preveu- aquesta ha manifestat que “Si varen contestar a les nostres al·legacions. De fet, vàrem tenir diverses reunions de negociacions.”. Encara no han vist la redacció final aprovada del PORN de Llevant.

Una vegada que les persones afectades han conegut que algunes entitats si havien rebut contestació a les seves al·legacions, la reacció ha estat immediata i contundent. Un d’ells afirma que “… vàrem perdre el temps creient que valia la pena presentar al·legacions a un organisme que no escolta al seu poble (…) (vull) tornar a insistir amb l’arrogància que ens han tractat (…) i que es torna a manifestar en no contestar les al·legacions dels ciutadans.” Un segon expressa el seu enuig afirmant que la conselleria diu “… mitges veritats… per no dir mentides! És política bruta!” Un tercer –que afirma conèixer la burocràcia autonòmica- assenyala que “Acab d’accedir a la meva carpeta ciutadana de la CAIB I NO tinc cap expedient iniciat ni cap notificació pendent relacionada amb aquesta qüestió (…) a transparència no hi ha res tampoc, i en tot cas les notificacions de les resolucions a les al·legacions haurien d’estar a la carpeta ciutadana de cada un…” En relació amb què la FBME i possiblement altres entitats han rebut contestació no s’està d’asseverar que “Una de dues, o és mentida, o la Federació ha tingut un tracte de favor injustificable, perquè cap ciutadà, fins al moment, ha rebut res.”

Talaia Moreia des de Sa Fontsalada. (foto: Xisco Simón)

Experts coneixedors de les peculiaritats de l’administració indiquen que no és il·legal que el govern contesti en un únic document les al·legacions. Així i tot, entenen que –donat que la presentació de les esmenes es va fer en gran part de forma electrònica- hauria estat una bona pràctica la d’elaborar una llista de correu de totes les entitats, empreses, organismes i particulars per comunicar-los que podien veure la contesta en un document.

Un tècnic en administració digital expressa que “No faria falta enviar el document final a tots i cadascun dels al·legants. Ho penges una vegada i mitjançant un missatge comú envies l’enllaç a on s’ho poden descarregar o consultar. És fàcil a condició que hi hagi voluntat de fer-ho. Tècnicament es tracta d’un tema banal.”

Polèmic des de l’inici

El procés de presentació d’al·legacions al PORN del parc natural de Llevant ha estat polèmic des del seu començament que es va produir el 7 de juny de 2022. El procés d’enviament i registre d’al·legacions a l’esborrany del Pla d’Ordenació de Recursos Naturals del parc natural de Llevant no donava a l’usuari cap nombre de registre o d’expedient que pugui fer servir el ciutadà per fer el seguiment del text presentat. Ni sols s’enviava un correu electrònic de confirmació per confirmar la correcta recepció de l’argumentació que impugna o millora alguns aspectes de l’esborrany. Aquest punt va ser denunciat per particulars interessats a aportar les seves observacions. El govern va ampliar el termini per a presentar esmenes al projecte i es va comprometre a modificar el sistema.

Panoràmica del recorregut des de Talaia Moreia. (Foto: Xisco Simón)

El 23 de febrer el BOIB ha publicat una resolució del conseller de Medi Ambient per la qual s’inicia el procediment d’elaboració del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) de la Costa de Ponent de l’illa de Mallorca i de declaració del parc natural de Ponent. La primera passa del procediment administratiu és –precisament- una consulta pública prèvia a la redacció de l’avantprojecte de Llei de declaració del parc natural de Ponent. Els interessats disposen de 15 dies hàbils per a fer-hi aportacions. Es desconeix si el procediment per atendre les aportacions serà el mateix seguit amb les al·legacions.

Una primera anàlisi revela que el document de resposta únic per a totes les al·legacions té un total de 404 pàgines. Contesta a 1542 esmenes presentades per 185 persones o entitats diferents. Les valoracions i aportacions de les al·legacions es recullen a l’apartat VI, de només 141 pàgines. De mitjana, una mica menys del 10% d’una pàgina A4 per contestar cada esmena. Poc més de 80 paraules per cadascuna. La conselleria s’ha torbat més de sis mesos en la seva redacció.

Si voleu, podeu consultar el document emès pel govern balear al següent enllaç http://www.caib.es/sites/M170613081930629/ca/n/_projecte_de_decret_del_pla_daordenacia_dels_recursos_naturals_de_la_penansula_de_llevant_i_de_laampliacia_del_parc_natural_de_la_penansula_de_llevant/

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt