Ara llegint
Tallafocs, franges de supervivència

Tallafocs, franges de supervivència

Segons informes estatals, el 87% dels incendis forestals que es produeixen dins l’Estat Espanyol són provocats. Per desgràcia, l’acció humana deixa una gran part dels nostres boscos sense vegetació.

Els diferents plans comarcals i insulars de defensa contra els incendis forestals, mitjançant els quals es realitzen i mantenen infrastructures preventives per evitar el començament i la propagació del foc en els terrenys forestals (torres de vigilància, punts d’aigua, accessos, tractaments silvícoles per a la reducció del combustible forestal i, especialment, faixes de defensa per evitar la continuïtat de la coberta vegetal i proporcionar seguretat als equips terrestres d’extinció). Tot aquest muntatge és capdal per prevenir incendis.

Intencionats.

Bona part dels incendis provocats, o deguts a accidents i negligències, solen començar a la vorera de camins i pistes o en indrets on hi arriba una considerable quantitat de gent, en vehicle, dins àrees forestals. La penetració en vehicle de motor a la muntanya genera contaminació, abandonament incontrolat de residus, renou i danys directes i indirectes a la vegetació, la fauna i el sòl. Està completament demostrat que l’home crea desforestació per diferents motius, ja siguin per millora de les qualitats de vida, per seguretat, per inconsciència o bé intencionadament. Les imprudències causades per la inconsciència de la societat, acaben afectant el medi ambient, i desgraciadament centenars de persones han de treballar durament per apagar el foc i inclús a vegades deixar-s’hi la vida. L’abandonament de labors tradicionals del camp i la aparició de nous combustibles, i matèries primes, són alguns dels motius pels quals als boscs s’hi acumula la fusta i hi creix la garriga sense control ni aprofitament.

L’autèntica prevenció implica mesures de vigilància, amb més mitjans i més completa que l’actual. S’han d’augmentar els efectius humans mòbils dedicats a les tasques de vigilància i especialment de dissuasió i ampliar els períodes d’actuació. S’han de complementar amb més efectius aeris, i amb bases fixes, dotades de càmeres infraroges, al menys en llocs especialment sensibles, inaccessibles o valuosos.

Un tallafocs és un espai de terreny (faixa d’amplada fixa, d’entre vint i trenta metres d’amplada) que no posseeix cap tipus de combustible i on, en teoria, els incendis forestals no es poden escampar. Existeixen tallafocs naturals, artificials o creats. Els naturals són simplement un terreny amb escàs o cap tipus de vegetació, els artificials poden ser carreteres, i els creats són fets desboscant l’àrea seleccionada.

La funció dels tallafocs és la de fer de barreres naturals que dificultin la propagació del foc en cas d’incendi forestal, i així facilitar les tasques d’extinció i es fan  eliminant la vegetació, i després transportant les restes forestals produïdes.

Un dels helicòpters d’extinció d’incendis transportant integrants de brigades de bombers. (Foto: J. Serra)

Aprofitament.

Els troncs i les parts més grosses es poden aprofitar a la indústria de la fusta, i les parts més petites, com les branques, generalment són esmicolades amb una trituradora i s’escampen per zones forestals on es vol aconseguir una recuperació vegetal. Els tallafocs permeten, també, una millor accessibilitat i capacitat de maniobra dels efectius contra incendis.

Aquesta classe de treballs de silvicultura preventiva (actuacions sobre el terreny per evitar incendis) es realitzen mitjançant la utilització d’elements de ruptura que serveixen per fraccionar els sistemes forestals en porcions que depenen també de la qualitat i d’estructures lineals per poder fitar la superfície en cas que es produís algun incendi.

La silvicultura preventiva pretén, mitjançant accions concretes, fer que els boscs siguin menys combustibles, és a dir, preparar el terreny perquè en cas d’incendi el foc no es propagui arreu, refent els camins forestals, per tal que aquests actuïn de tallafocs naturals, de manera que si es calés foc en una banda, aquest es pogués aturar al mateix camí, ja que no trobaria elements per cremar que el portessin fins a l’altra banda.

Però sobretot, ja és hora de que es repensi bé i es rectifiquin les actuacions cap a una gestió forestal sostenible, respectuosa amb els ecosistemes. Desgraciadament, a moltes bandes, encara continuen fent-se majoritàriament monocultius de pins (quan els coneixements tècnics i la legislació permeten usar moltes més espècies) i segueix emprant-se maquinària pesada que origina greus danys a la vegetació existent i al sòl, afavorint l’erosió (la pèrdua de sòl fèrtil), i bastants comunitats autònomes empren de manera demagògica i falsària les xifres de repoblacions (confuses, contradictòries, i exagerades) per amagar una pèssima gestió ambiental global, sense fer cas de la gran labor dels sofrits pagesos i pastors i els seus ramats, animals als que hem de reconèixer el seu treball de gran valor mediambiental i econòmic i atorgar-los la major qualificació en tots els paràmetres de sostenibilitat i qualitat.

La reintroducció de la ramaderia extensiva al medi forestal és una eina més de molt alt valor per a la prevenció dels incendis forestals.

Una de les torres de vigilància contra incendis de Mallorca. (Foto: J. Serra)

Clima mediterrani.

Els boscs de clima mediterrani constitueixen un patrimoni natural amb funcions ambientals imprescindibles, però estan greument amenaçats pel canvi climàtic i pels incendis i a conseqüència d’aquest darrer flagell constitueixen, també, una amenaça a tercers.

Els incendis.

Un incendi forestal és la propagació del foc sense control a través d’una superfície forestal ja sigui arbrada o no. Les zones de clima mediterrani de tot el món són fàcilment afectades pels incendis forestals ja que la vegetació a l’estiu està envoltada per una atmosfera molt càlida i a la vegada molt seca i la inflamabilitat és molt alta. El foc és un procés químic que es produeix quan s’aplica una font de calor a una substància combustible.

Oxigen.

Perquè es realitzi la combustió és necessària la presència d’oxigen que combinat amb els gasos que desprèn el combustible i el suficient nivell d’energia produirà llum i calor. En el cas dels incendis forestals el foc és una reacció exotèrmica que es mantindrà una vegada iniciada fins que no varien les condicions mentre troba combustible. El combustible és la massa vegetal del bosc i l’oxigen no faltarà mai. La calor que genera el propi foc el mantindrà viu. Per això les tècniques antiincendis van destinades a eliminar un d’ells.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt