Ara llegint
La pandèmia ha tengut conseqüències més nocives per a les dones, segons un estudi de la UIB

La pandèmia ha tengut conseqüències més nocives per a les dones, segons un estudi de la UIB

La violència masclista ha augmentat durant la pandèmia i el nombre de dones que han necessitat un lloc d’acolliment ha augmentat de 8 a 32 a l’illa de Mallorca. La precarització laboral que pateixen les dones també ha augmentat i la crisi ha estat més dura per a elles en pràcticament tots els àmbits de la vida, des del vessant laboral a l’emocional, passant pel familiar, l’econòmic o el social. Són dades extretes d’un estudi elaborat per la Universitat de les Illes Balears que avui ha estat presentat al Consell de Mallorca.

Va ser el Departament de Presidència del Consell de Mallorca qui va encarregar a la UIB la redacció d’un estudi per poder conèixer en profunditat l’impacte de la pandèmia en les dones de l’illa, que ha elaborat l’Observatori Social de les Illes Balears, dirigit per la sociòloga, professora i directora d’aquest observatori de la UIB, Maria Antònia Carbonero. El resultat de l’estudi ha estat presentat aquest divendres.

La consellera de Presidència, Teresa Suárez, ha explicat que l’objectiu de l’informe era tenir informació acurada, per concretar més les accions que du a terme la Direcció Insular d’Igualtat. «D’una banda, per ajustar-nos a la realitat i necessitats actuals, i per altra, apuntalar i orientar, o reorientar ni fos el cas, accions a mitjà i llarg termini, ampliant la transversalitat de la nostra gestió», ha assenyalat la consellera.

Més duresa

Suárez ha explicat que el document constata que la crisi ha estat més dura per a les dones, en gairebé tots els àmbits de la vida; laboral, econòmic, familiar, emocional i social. També ha remarcat que la precarització laboral que pateixen sobre tot dones, també s’ha vist agreujada per la pandèmia. La consellera, d’acord amb l’anàlisi de l’informe, ha remarcat que les dones han estat qui han assumit més el pes de la pandèmia, ja que són qui s’ha encarregat majoritàriament de l’increment de responsabilitats durant la crisi en la cura de persones, les feines de la llar, l’atenció social i sanitària, les tasques de neteja, i també són més presents que els homes als sectors més castigats com l’hostaleria i restauració.

A l’informe també es constata el que des del la Direcció Insular d’Igualtat ja s’havia detectat i prioritzat, abans i tot de l’estat d’alarma: la vulnerabilitat de les víctimes de violències masclistes. «La violència masclista ha augmentat durant la pandèmia i ha fet necessària l’ampliació de recursos del Consell i la creació de nous serveis», ha assegurat. Un exemple d’aquesta realitat en xifres, ha explicat la consellera, es veu al mes d’agost de 2019, quan el servei d’habitatge i acollida a víctimes acollia 8 dones i 8 infants, mentre que al mateix mes d’enguany s’ha acollit a 32 dones i 21 menors.

La directora de l’Observatori ha explicat que l’estudi es va realitzar entre els mesos de juliol i octubre amb la participació de prop de 2.200 dones que tenien un perfil d’entre 30 i 60 anys,, la majoria de les quals tenien estudis. Carbonero ha assenyalat que un 36% feien teletreball i im 10% havien patit un ERTO. Segons l’estudi, les dones migrades, així com les que no tenien estudis, les que viuen a habitatges petits i també les que havien de tenir cura dels seus fills i filles són les que més han patit les conseqüències de la crisi sanitària, tant a nivell emocional i laboral, com de sobrecàrrega de feina. D’altra banda, un 70% constava l’increment de la violència masclista i un 13 % coneixia qualque dona que l’havia patida.

La directora insular d’Igualtat, Rosa Cursach, ha agraït la feina feta per l’Observatori, ja que confirma la línia d’actuació del Consell de Mallorca. Cursach ha recordat que el Consell ha creat línia de crèdits per a projectes transformadors liderats per dones, amb un pressupost de 700.000 euros. També dins de l’àmbit comunitari i institucional, s’ha treballat amb els agents d’igualtat en coordinació amb el Govern i ajuntaments així com s’ha  increment l’atenció psicològica i les places d’habitatges i s’ha creat un nou servei per a dones en situació de prostitució. La directora insular d’Igualat ha assenyalat que amb la informació aportada per la UIB es podrà fer una feina més precisa, així com ajustar millor les línies de subvencions i els plans d’igualtat dels ajuntaments per pal·liar l’impacte de la pandèmia en les dones, a Mallorca.

Cursach també ha avançat que el Consell està treballant en l’elaboració d’un cicle formatiu en matèria d’igualtat adreçat a regidors i regidores de tots els municipis per incidir en la transversalitat de les polítiques d’igualtat. La formació, que s’impartirà previsiblement el segon trimestre d’enguany, constarà de sis mòduls amb temes que van des de l’urbanisme a la participació.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt