Ara llegint
Compromís amb les polítiques d’habitatge

Compromís amb les polítiques d’habitatge

Balanç de legislatura: l’Ajuntament de Calvià ha apostat per la promoció d’habitatge públic amb pressupost propi i per ajuts al lloguer

Aquesta legislatura a Calvià s’ha prioritzat l’impuls a les polítiques d’habitatge, que s’han concebut com “un eix estratègic per donar respostes a un dels principals problemes a què s’enfronta la ciutadania”. Per això, Calvià actua des de les competències municipals en dues línies principals: l’aposta per l’habitatge de protecció oficial i els ajuts al lloguer.

El municipi, segons informen des del Consistori, és l’únic de les Illes Balears que, a més a més de cedir sòl municipal a l’Ibavi per a la construcció d’habitatges de protecció oficial (VPO), impulsa la seva construcció amb pressupost propi municipal. L’Ajuntament aborda així el problema d’accés a l’habitatge que pateix la ciutadania i que, assenyalen, s’ha convertit en una de les principals preocupacions, no només a nivell local.

Actualment, Calvià té en marxa, o ja realitzades, la construcció de prop de 300 VPO de promoció pública, privada o a preu taxat. Amb pressupost cent per cent municipal, segons detallen, el Consistori ha impulsat 24 VPO a Magaluf, que ja estan finalitzades, i 99 VPO a Santa Ponça que estan en un “avançat” grau de construcció. En total, 123 habitatges de protecció oficial municipals, dels quals 74 són de lloguer, 10 de lloguer amb opció de compra i 39 de compravenda.

Una de les promocions a Magaluf. (Fotos: Ajuntament de Calvià)

Així mateix, s’ha cedit sòl municipal a l’Ibavi per a la construcció de 24 VPO a Magaluf i 24 a Peguera, a mitjan any començarà la construcció de 39 VPO de construcció privada, i ja s’ha donat la llicència per a la construcció de 87 VPO de promoció privada i 12 habitatges a preu taxat a la Reserva Estratègica de Sòl de la Marina de Magaluf.

Des del 2017, l’Ajuntament de Calvià ofereix ajuts municipals pel lloguer de l’habitatge, que es consideren “un dret per a la ciutadania de Calvià”. Aquest compromís es tradueix en el fet que s’atorguen els ajuts a totes les sol·licituds que compleixen els requisits, independentment de la partida pressupostària inicial.

El pressupost pels ajuts “ha anat creixent exponencialment, en paral·lel a l’increment dels ajuts concedits, arribant-se a augmentar un 260%”.

Durant aquesta legislatura, a causa de la pandèmia del coronavirus, l’Ajuntament de Calvià, a més de les ajudes anuals ordinàries, va realitzar dues convocatòries extraordinàries el 2020 i 2021, per donar un suport excepcional a les famílies de Calvià amb problemes per poder pagar el lloguer per causes sobrevingudes per la Covid-19 i que es trobaven en situacions d’atur, en un procés d’ERTE, amb una reducció d’ingressos o amb l’activitat suspesa, o en situació de ser víctima de violència de gènere.

Del 2019 al 2022 les ajudes ordinàries i extraordinàries al lloguer, segons informen, han suposat un total de 2,7 milions d’euros.

Ajudes per als ascensors

Al marge de les iniciatives engegades per facilitar l’accés a l’habitatge dels calvianers, l’Ajuntament ha creat aquest any unes noves ajudes per a la instal·lació d’ascensors a edificis del terme municipal.

La idea d’impulsar aquestes subvencions, expliquen, va sorgir després de detectar que edificis d’habitatges, sobretot de tres o més plantes, que no compten amb ascensor, suposen un problema per a persones que tenen la mobilitat reduïda per problemes d’edat. Per donar resposta a aquesta situació, s’ha habilitat una partida d’1 milió d’euros per subvencionar fins al 40% del pressupost de les obres que les comunitats de propietaris destinin a la instal·lació d’un primer ascensor a l’edifici.

A més d’aquesta nova subvenció, l’Ajuntament de Calvià convoca anualment els ajuts per a la rehabilitació d’edificis i habitatges, destinats a la millora de l’estat de conservació dels elements comuns dels edificis i l’eliminació de barreres arquitectòniques.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt