Ara llegint
El Govern destina 280.000 euros a la recria del bestiar boví lleter

El Govern destina 280.000 euros a la recria del bestiar boví lleter

El Butlletí Oficial de les Illes Balears, BOIB, ha publicat les bases de les ajudes per a l’any 2020 destinades a les explotacions de les Illes Balears que fomentin la recria del bestiar boví lleter inscrit en els llibres genealògics. Unes ajudes que es concediran d’acord amb el Reglament (UE) núm. 1408/2013 de la Comissió, de 18 de desembre de 2013, relatiu a l’aplicació dels articles 107 i 108 del Tractat de funcionament de la Unió Europea a les ajudes de minimis en el sector agrícola.

Els beneficiaris de les ajudes han de ser titulars d’una explotació de bestiar boví lleter inscrita en el registre d’explotacions ramaderes, dedicada a la recria de la raça frisona, tenir inscrites les femelles nascudes en el registre principal del llibre genealògic de la raça frisona o haver sol·licitat el registre abans del termini de sol·licituds. A més, han de disposar d’un programa higiènic sanitari supervisat pel veterinari responsable i aplicar-lo a la seva explotació i que l’explotació disposi i mantingui la quota lletera assignada.

L’actuació subvencionable és la inscripció, abans que finalitzi el termini per presentar sol·licituds, en el Llibre genealògic de vedelles de raça frisona corresponent, de les vedelles nascudes a l’explotació del sol·licitant de l’ajuda entre l’1 de gener del 2018 i el 31 de desembre del 2019.

Per aquesta convocatòria hi ha previst una despesa de 280.000 euros amb càrrec als pressupostos del Fons de Garantia Agrària i Pesquera de les Illes Balears (FOGAIBA) de l’any 2020. La quantia de l’ajuda és de 150 euros per femella, amb un límit màxim de 3.000 euros per beneficiari, que en la mesura que es cobreixen dos anys s’ampliarà a 6.000 euros.

El termini de presentació de sol·licituds és fins al 18 de desembre de 2020.

Amb aquesta iniciativa la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació assegura que vol continuar donant suport al sector boví de llet, que té una importància molt gran en el conjunt de la ramaderia balear, d’una manera particular a l’illa de Menorca, i que es veu afectat pels problemes derivats de la situació sanitària.

#Foravilaverd

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt