Ara llegint
El Govern ampliarà la depuradora de Sant Lluís per donar un 33% més de servei

El Govern ampliarà la depuradora de Sant Lluís per donar un 33% més de servei

El Govern ampliarà la depuradora de Sant Lluís per donar un 33% més de servei

L’Agència Balear de l’Aigua i de la Qualitat Ambiental (ABAQUA) ha posat en marxa la tramitació per contractar i executar obres de millora a la planta depuradora de Sant Lluís, a Menorca. Aquesta iniciativa, que pretén adaptar la instal·lació a les necessitats actuals i futures de la població.

ABAQUA, empresa pública responsable del sistema general de sanejament i depuració, ha identificat la necessitat d’una ampliació i reforma de la planta. Aquesta necessitat es basa tant en l’estat general de conservació de les instal·lacions com en l’augment de la població que utilitza el servei.

El projecte inclou diverses actuacions de millora tant en la instal·lació elèctrica com en la pròpia Estació Depuradora d’Aigües Residuals (EDAR). Entre les intervencions més destacades es troben l’ampliació de les línies de tractament biològic, la instal·lació d’un nou decantador secundari i la remodelació del digestor de fangs.

Aquestes millores permetran incrementar la capacitat de la planta fins a un cabal de 4.000 metres cúbics per dia, la qual cosa suposa un augment del 33% en la capacitat de tractament i del 100% en termes de població equivalent. Això no només garanteix una millor gestió de les aigües residuals sinó que també prepara la infraestructura per a futurs creixements demogràfics.

El cost total de les obres ascendeix a 4.465.000 euros, sense incloure l’IVA, i el termini d’execució estimat és de 21 mesos a partir del moment de la contractació. L’aprovació d’aquesta tramitació va ser acordada pel Consell d’Administració d’ABAQUA el passat 30 de maig, marcant així l’inici formal d’un projecte que s’espera tingui un impacte positiu significatiu en la comunitat de Sant Lluís i en la qualitat ambiental de Menorca.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt