Ara llegint
Els mapes ajuden a trobar 800 aparcaments de més de mil metres que es podrien cobrir amb plaques solars

Els mapes ajuden a trobar 800 aparcaments de més de mil metres que es podrien cobrir amb plaques solars

El vicepresident i conseller de Transició Energètica i Sectors Productius, Juan Pedro Yllanes, i el director gerent de l’Institut Balear de l’Energia (IBE), Ferran Rosa, han presentat un nou visor d’aparcaments amb dimensions superiors als 1.000 metres quadrats. Aquesta nova eina ha estat elaborada pel Servei d’Informació Territorial de les Illes Balears (SITIBSA) i té com a objectiu localitzar tots els pàrquings de grans dimensions de les Illes susceptibles de cobrir amb plaques fotovoltaiques.

L’acte ha tengut lloc a l’aparcament del poliesportiu municipal de Campos, precisament un dels primers pàrquings públics en instal.lar panells solars. La gerent del SITIBSA, Francisca Mir, i la batlessa de Campos, Francisca Porquer, també han participat en la presentació d’aquesta nova eina.

Aquest visor és la primera passa d’una estratègia global d’impuls de la generació d’energia solar en tots els aparcaments amb potencial solar de les Illes Balears.

El vicepresident Yllanes ha recordat que la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, estableix obligacions de generar energia neta en espais urbanitzats, com ara les grans cobertes o els aparcaments. «I, precisament, en el cas dels aparcaments, els que són de titularitat pública hi estan obligats a partir de l’any 2025», ha afegit Yllanes.

En aquest sentit, el nou visor ha identificat un total de 794 aparcaments de més de 1.000 metres quadrats, els quals sumen 275,48 hectàrees. La majoria, 571, s’ubiquen a l’illa de Mallorca; 111, a Menorca; 102, a Eivissa, i 10, a Formentera. Els localitzats a Mallorca suposen 209,38 hectàrees; els de Menorca, 33,36 hectàrees; els d’Eivissa, 30,21 hectàrees, i els de Formentera, 2,51 hectàrees.

A partir d’aquesta llista, s’ha establert l’índex d’insolació (la quantitat de radiació solar que arriba al terreny) i el percentatge de massa arbrada de cadascun.

En tot cas, el treball del SITIBSA conclou que més de 700 aparcaments tenen un alt potencial per a la implantació d’energies renovables en els seus terrenys.

Això vol dir que la majoria dels aparcaments identificats en el visor tenen una bona irradiació solar i poca presència de massa arbrada. De fet, un 86% tenen menys d’un 10% de la superfície arbrada. El 44%, menys d’un 1%.

El director gerent de l’IBE, Ferran Rosa, ha destacat que, per fer aquesta avaluació, s’ha tingut en compte l’índex d’insolació mitjà. D’aquesta manera, s’han pogut establir els possibles inconvenients a l’hora d’utilitzar l’energia solar en cadascun dels espais.

Per la seva banda, la gerent del SITIBSA, Francisca Mir, ha explicat que “el que s’ha fet és desenvolupar a posta unes eines per calcular, per exemple, la insolació anual o el percentatge d’arbrat, amb l’avantatge de poder treballar amb un conjunt de capes que contenen informació geogràfica”. Així, ha afegit, el visor IDEIB permet interactuar amb totes les capes per conèixer l’altitud fotovoltaica segons el pla sectorial, amb el cadastre per conèixer la titularitat i amb el mapa urbanístic de les Illes Balears, que ens diria quin és el planejament actual de cada zona.

Ajuntaments

L’anàlisi del visor també adverteix que la major part de l’obligació d’implantar les energies renovables als aparcaments públics recau sobre els ajuntaments. Tot i això, l’IBE ja s’ha posat en contacte amb tots ells per tal de conèixer la titularitat d’aquells en què hi ha dubtes.

Per això, l’IBE ja ha començat a comunicar als diferents consistoris les dades concretes dels pàrquings en els quals tenen l’obligació d’instal·lar cobertes solars, a efectes d’iniciar l’acompanyament d’aquestes obligacions. A més, treballa per donar-los el suport necessari en l’execució dels projectes de generació d’energia solar en els seus pàrquings. En aquest sentit, l’Institut dependent de Transició Energètica els proposa dues estratègies diferenciades: el disseny de plecs marc o bé el conveni corresponent perquè sigui directament l’IBE l’encarregat d’executar i explotar energèticament aquestes instal·lacions.

D’altra banda, la majoria dels aparcaments que són de titularitat del Govern de les Illes Balears estan vinculats als hospitals públics. En aquests moments, l’IBE ja està en procés de licitació del procés d’implantació de plaques en el pàrquing de l’Hospital Mateu Orfila. Per part seva, la Direcció General d’Energia i Canvi Climàtic ja va obrir la consulta preliminar per als hospitals de Manacor, Inca i Son Llàtzer.

Aparcaments privats

La Llei de canvi climàtic i transició energètica també estableix obligacions per als aparcaments privats; en aquest cas, per a aquells amb dimensions a partir dels 1.500 m2.

A més, les actuacions que hi han de fer són menors i estan vinculades a l’autoconsum dels edificis annexos. Tot i això, la Vicepresidència i Conselleria de Transició Energètica i Sectors Productius ha aconseguit que la segona edició del programa SOLBAL, d’ajuts de l’Institut per a la Diversificació i Estalvi de l’Energia (IDAE), tengui en compte la implantació d’energies renovables en cobertes i aparcaments. D’aquesta manera, s’incrementa també la intensitat d’ajut en aquests espais.

El 6% del consum

Els càlculs inicials que es desprenen del visor indiquen un potencial de generació elèctrica renovable de fins a 220 MW. Aquesta xifra podria arribar a suposar el 6,1% del consum elèctric de Balears en cas que tots aquests aparcaments es cobrissin per plaques fotovoltaiques. Per illes, això representaria el 6,17% del consum de Mallorca; el 9% del consum de Menorca; el 4,26% del consum d’Eivissa, i el 5,16% del consum de Formentera.

En aquest sentit, el vicepresident Yllanes ha manifestat que «aquest potencial és important i farem tot el que estigui en les nostres mans per implantar el màxim de renovables en aparcaments».

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt