Ara llegint
El Consell de Mallorca habilita una partida d’ajudes per al comerç al detall i una altra per a comerços que han hagut de tancar

El Consell de Mallorca habilita una partida d’ajudes per al comerç al detall i una altra per a comerços que han hagut de tancar

Tots els grups polítics del Consell de Mallorca han votat avui dematí de forma favorable els dos punts del ple extraordinari que ha tengut lloc aquest dijous i que permetran “gestionar de forma àgil i efectiva les ajudes als sectors més afectats per la pandèmia”, segons han assegurat.

El primer punt proposava una modificació de crèdit finançada amb el crèdit disponible dins el pressupost d’enguany al programa Fons covid, per un import de 3.950.000 euros. El segon punt ha estat la modificació dels estatuts de la Fundació Mallorca Turisme perquè aquest organisme tengui més agilitat a l’hora de gestionar les ajudes.

El conseller d’Hisenda i Funció Pública, Josep Lluís Colom, ha explicat que dels 3.950.000 euros provinents del Fons covid, es destinaran dos milions d’euros a una convocatòria d’ajudes destinades al comerç al detall i una altra part es destina a una aportació addicional d’1.950.000 a la Fundació Mallorca Turisme per a dur endavant diferents convocatòries en el marc del Pla d’ajudes pel sector afectat per la covid-19: restauració, gimnasos, comerç majorista i d’oci nocturn. Colom, qui ha agraït el vot favorable de tots els partits del Consell, també ha destacat que aquest expedient de modificació de crèdits «no afecta a temes d’estabilitat pressupostària ni de la regla de despesa, ja que correspon a una redistribució del pressupost, sense increment del muntant total del mateix». El finançament correspon a baixes d’altres aplicacions pressupostàries de despesa, en aquest cas, del Fons covid.

El conseller de Turisme i Esports, Andreu Serra, també ha volgut agrair la predisposició dels grups polítics que han votat favorablement de forma unànime a la modificació dels estatuts de la Fundació Mallorca Turisme. Serra ha assenyalat que la intenció és gestionar les ajudes «amb la màxima agilitat i ser capaços de donar cobertura a la nostra societat aquí i ara».

La presidenta del Consell de Mallorca, Catalina Cladera, abans de finalitzar el ple també ha volgut agrair el consens amb el qual s’han aprovat les dues propostes dels consellers d’Hisenda i de Turisme. «Seguim treballant i segueixo demanant l’acció conjunta de tots perquè la situació ho requereix», ha afirmat Cladera.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt