Ara llegint
Manacor es connectarà a la xarxa d’aigua potable de Mallorca amb un ramal des de Petra

Manacor es connectarà a la xarxa d’aigua potable de Mallorca amb un ramal des de Petra

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) d’avui hi figura l’anunci d’inici d’exposició pública del Projecte tècnic de conducció d’aigua potable de Petra a Manacor i el seu Estudi d’Impacte Ambiental. Els interessats disposen de trenta dies a partir de l’endemà de la publicació per a presentar-hi al·legacions.

El projecte té com a objectiu definir les obres necessàries de disseny d’una conducció en canonada de fundició dúctil de 600 mil·límetres de diàmetre, des del dipòsit d’aigua en construcció de Petra fins a un nou dipòsit de 10.000 metres cúbics a Manacor així com un ramal de sortida cap als dipòsits municipals existents al mateix municipi i la previsió de connexions cap al nord (Portocristo i Cala Millor) i cap al sud (Felanitx, Campos, Santanyí i Ses Salines).

El Pla Hidrològic de les Illes Balears (PHIB) preveu, en el Programa d’actuacions i infraestructures, el desenvolupament de la xarxa d’abastiment en alta des de Maria de la Salut fins a Manacor. El desenvolupament de les infraestructures hidràuliques cap a la zona del Llevant de Mallorca té com a finalitat dotar d’aigua en quantitat i qualitat suficients, d’acord a la normativa sanitària, permetent reduir les extraccions dels aqüífers i afavorint-ne la recuperació així com reduint-ne la intrusió marina.

La primera fase del projecte (Maria de la Salut-Petra) es troba actualment en execució i fou adjudicada per un import de 7.252.718 euros (sense l’IVA), que es finança a través del fons de l’impost de turisme sostenible.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt