Ara llegint
Manacor esgota la partida per subvencionar la millora de façanes d’immobles i l’augmentarà en properes convocatòries

Manacor esgota la partida per subvencionar la millora de façanes d’immobles i l’augmentarà en properes convocatòries

Un total de 124 propietaris o conjunts de propietaris s’han interessat per la convocatòria de subvenció de millora de les façanes del municipi ‘Manacor, posa’t guapa’, i entre el juliol i el novembre l’Ajuntament de Manacor ha rebut 117 sol·licituds completes i 7 d’incompletes. Com ha recordat la delegada d’Urbanisme, Núria Hinojosa, ‘Manacor, posa’t guapa’ “és una aposta d’aquest equip de govern per millorar l’aspecte col·lectiu del municipi”, que subvenciona d’una manera important les millores i obres integrals de les façanes dels immobles situats en sòl urbà del municipi de Manacor.

La convocatòria de subvencions ha comptat amb un pressupost de 500.000 euros per rehabilitar les façanes del municipi. La subvenció s’ha adreçat a les obres d’embelliment, manteniment, conservació, restauració i rehabilitació d’immobles del municipi de Manacor situats en sòl urbà i a les façanes visibles des de la via pública, amb una antiguitat mínima de 10 anys. S’hi han pogut acollir els habitatges unifamiliars, plurifamiliars, conjunts d’apartaments o adossats.

El programa ‘Manacor, posa’t guapa’ subvenciona el 50% del pressupost amb un topall de 400 euros per metre quadrat de façana per als edificis catalogats o ubicats al centre històric de Manacor declarat BIC en projectes que requereixin tractament específic (estucat, motllures, etc). Per a la resta d’edificis del terme municipal, se subvenciona el 50% del pressupost amb un topall de 100 euros per metre quadrat de façana.

‘Manacor, posa’t guapa’ ha tramitat un total de 73 sol·licituds, tramitades per estricte ordre d’entrada: 63 autoritzades, 8 denegades i 2 desistiments.

Per nuclis de població, a Manacor se n’han aprovat 50 i se n’han denegat 7. A Porto Cristo s’han autoritzat 6 sol·licituds de subvenció mentre que una s’ha denegat. A s’Illot, s’han autoritzat 6 sol·licituds.

Pel que fa a la tipologia de les subvencions autoritzades, 51 corresponen a habitatges unifamiliars i 22 són de conjunts de propietaris. Pel que fa als 22 edificis plurifamiliars, el seu impacte positiu serà destacable perquè són actuacions importants i impliquen moltes famílies.

Set d’aquestes sol·licituds corresponen a edificis catalogats o ubicats dins el conjunt històric de Manacor, el que significa que també estan subjectes a la Comissió Insular de Patrimoni.

La quantia de les subvencions varia moltíssim entre els beneficiaris: la major subvenció atorgada és de 35.712 euros (de 146.850 euros de pressupost total) i la menor és de 700 euros.

“No pensàvem que tendria tant d’èxit, hi ha hagut molt d’interès i moltes sol·licituds”, ha avançat Hinojosa. Tant és així que 51 sol·licituds han quedat fora de la subvenció per esgotament de la partida de 500.000 euros. S’estima que el volum econòmic de les sol·licituds que han quedat fora de la subvenció se situa al voltant dels 300.000 euros. Això significa que la partida inicial prevista de 500.000 euros ha quedat curta i que en aquest exercici 2022 l’Ajuntament de Manacor incorporarà una quantitat superior per continuar amb el programa ‘Manacor, posa’t guapa’, que tot indica que serà bianual. D’aquesta manera es preveuen esmenar les complicacions que s’han detectat i millorar la convocatòria.

És important destacar que la nova convocatòria que preveu l’Ajuntament de Manacor, “repescarà” les sol·licituds que ja s’han presentat però que han quedat fora de la subvenció per esgotament de la partida. En aquest sentit, la delegada d’Urbanisme els ha agraït “haver-se preocupat de presentar la documentació en temps i forma” i ha assegurat que si hi continuen interessats hi tendran cabuda.

El batle de Manacor, Miquel Oliver, ha assegurat que confia que ‘Manacor, posa’t guapa’ contribueixi no només a fer més habitable el municipi, sinó també a donar feina a les petites i mitjanes empreses locals. “Els propietaris, siguin de comunitats o d’habitatges unifamiliars, han aprofitat aquesta convocatòria per fer una passa i millorar no només ca seva, sinó també l’entorn. La consequència és que hi guanyam tots. Posam doblers públics perquè l’espai col·lectiu sigui millor i deixem per a la història aquestes façanes inacabades o degradades”, ha assegurat Oliver.

El termini màxim per executar les obres d’embelliment i rehabilitació de façanes subjectes a la subvenció de ‘Manacor, posa’t guapa’ és l’1 de juny de 2022. Algunes ja estan executades, mentre que n’hi ha d’altres que encara estan tramitant el permís d’obres.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt