Ara llegint
Manacor municipalitza la gestió i la neteja de les nou platges urbanes del terme

Manacor municipalitza la gestió i la neteja de les nou platges urbanes del terme

L’Ajuntament de Manacor gestionarà a partir d’enguany l’explotació i neteja de les nou platges urbanes del municipi a través de l’Empresa de Serveis del municipi de Manacor (SAM). La recent ampliació de l’objecte social de la SAM i transformació d’aquesta en mitjà propi permet que l’empresa pública pugui ampliar les seves competències i rebre un encàrrec de gestió per part de l’Ajuntament.

En total són nou platges les que gestionarà la SAM: s’Illot, Porto Cristo, Cala Anguila, Cala Mendia, Estany d’en Mas, Cala Antena, es Domingos Grans, es Domingos Petits i Cala Murada.

El Consell de la SAM ja ha aprovat la creació de dos borsins de feina, un de peons i l’altre de conductors per ampliar el personal de l’empresa pública i poder garantir el servei. En total, es creen 18 llocs de feina: 1 conductor, 11 operaris temporals, 5 operaris anuals i 1 encarregat. També s’han aprovat els plecs de condicions per treure la licitació de la compra de tot el material necessari tant per a l’explotació com per a la neteja. En total hi haurà 936 gandules i 443 parasols distribuïts a les 9 platges.

“Municipalitzam amb un clar canvi de model”, ha destacat el batle de Manacor, Miquel Oliver, qui ha explicat que “passam de tenir un model empresarial centrat en el guany a un model centrat en el medi ambient i que ens permet una certa flexibilitat, ja que el podrem modular en funció de les necessitats de cada platja i de cada moment”. En aquest sentit, “la prioritat com a empresa pública no ha de ser guanyar molt sinó prestar un bon servei”, ha afegit el delegat de Zona Costanera, Sebastià Nadal.

La presidenta de la SAM, Cristina Capó, ha explicat que l’any passat l’empresa concessionària no va voler prorrogar el contracte d’explotació a causa de la situació provocada per la pandèmia de Covid19. “Entenem que les empreses privades davant la situació d’incertesa actual tinguin por de fer-se amb aquest servei. Per això, l’Ajuntament de Manacor ha fet una passa endavant i assumeix a través de la SAM aquest nou repte”, ha assegurat. L’objectiu, ha afegit, és “donar la màxima normalitat possible en una temporada que tornarà a ser atípica i donar aquesta xarxa de seguretat al sector turístic”.

Una novetat important respecte del model de gestió anterior és que es redueix a la meitat el nombre de gandules i para-sols amb l’objectiu de racionalitzar al màxim l’ús de l’espai públic en un context de retrocés de la superfície de les platges i en què també es vol garantir el gaudi de les persones que no utilitzen gandules i parasols de pagament, a més de cobrir les necessitats dels turistes. En total hi haurà 936 gandules i 443 parasols distribuïts a les 9 platges. “Aquest estiu hi haurà parasols i gandules però amb un model racional i menys empresarial, per poder donar amplitud a les persones que vagin a la platja, però sense renunciar als serveis que reclamen els turistes”, ha afirmat Oliver.

A més, també s’aniran substituïnt les dutxes actuals per renta peus, el que suposarà un estalvi d’aigua.

Neteja de les platges

Es planteja un canvi respecte de l’anterior model i es prioritza la recollida manual en front de la neteja mecànica per respectar el perfil natural de les platges evitant la pèrdua d’arena i la destrucció de la vegetació natural. En aquest sentit, el batle ha afirmat que “la mecanització serà el darrer recurs; no hem inventat res, és ciència.”

La SAM elaborarà un pla de neteja seguint els criteris establerts pel departament de Medi Ambient de l’Ajuntament de Manacor, que preveurà la dotació de Recursos humans, la freqüència i horari del servei, etcètera.
A les platges urbanes no incloses en zona LIC (Porto Cristo, Cala Mendia, Cala Anguila, s’Illot i s’Estany d’en Mas) es farà neteja manual amb suport de neteja mecànica quan sigui necessària, sempre en funció dels criteris tècnics, garbellat i oxigenació de l’arena de tota la platja. Això sí, la neteja es farà de la manera més selectiva possible, garantint la minimització de retirada d’arena i de restes orgàniques.
A les platges de Cala Murada, es Domingos Petits i es Domingos Grans (zona LIC) la neteja serà manual i, excepcionalment i un màxim de 5 vegades al mes, neteja mecànica. A Cala Antena la neteja es realitzarà exclusivament amb mitjans manuals.
Pel que fa a la neteja manual, es realitzarà diàriament.

El seu objectiu és exclusivament eliminar els residus d’origen antròpic. Acabada la temporada, es continuarà amb els mínims d’un dia a la setmana a Porto Cristo i s’Illot, i un dia al mes a la resta de les platges. En cas d’episodis de gran temporal, caldrà ajustar el dia de neteja a la situació.

En qualsevol cas, el delegat de Zona Costanera Sebastià Nadal ha explicat que qualsevol feina estarà coordinada amb el departament de Medi Ambient pel que fa a la neteja i amb el departament de Turisme pel que fa als serveis. Una novetat en aquest sentit també és que enguany hi haurà dos tipus de recollida mecància: gran (vehicle) i petita (tipus motocultor).
El batle de Manacor, Miquel Oliver, la presidenta de la SAM, Cristina Capó, el gerent de la SAM, Francesc Grimalt, i el delegat de Zona Costanera, Sebastià Nadal.

Posidònia oceànica

La gestió de la posidònia oceànica es realitzarà complint la normativa autonòmica i municipal al respecte (Resolució del Director General d’Espais Naturals i Biodiversitat, informe tècnic Criteris de gestió sostenible de les platges del municipi de Manacor de 26 de juny de 2020). La retirada de les restes de posidònia es farà manualment i es centrarà en la retirada d’acumulacions que puguin dificultar l’accés dels usuaris a la zona de bany, grans acumulacions que es puguin produir i la recol·locació de restes de posidònia per tal d’afavorir el bany als usuaris i que davant una previsió meteorològica adversa es pugui recol·locar de manera ràpida i efectiva per tal de protegir la platja de l’onatge.

En cas d’episodis de fenòmens meteorològics que arrosseguin fins a les platges quantitats extraordinàries de posidònia es podrà recórrer a la retirada mecànica (sempre amb la supervisió de l’Ajuntament i respectant la normativa pertinent).
En el cas de la retirada de posidònia mitjançant maquinària, es tendrà en compte l’època de nidificació del tiruril·lo camanegre (Charadrius alexandrinus), entre març i juny.

Les platges naturals no tendran cap tipus de retirada de posidònia. En casos excepcionals o de circumstàncies extraordinàries (fenòmens naturals) és podrà realitzar una reubicació de les restes de posidònia i condicionament a les platges naturals del municipi de Manacor de manera manual, sempre coordinat i amb la supervisió de l’Ajuntament de Manacor.

Neteja i manteniment d’instal·lacions

La SAM també elaborarà un Pla de neteja de les instal·lacions i equipaments de cadascuna de les platges. Els serveis higiènics es faran nets un mínim de 3 vegades al dia. Les dutxes i renta peus un mínim d’una vegada al dia.

També s’haurà de realitzar a cada platja una vegada a l’any, com a mínim, una analítica per controlar la presència de fongs a les plataformes de les dutxes. Una vegada a l’any, s’haurà de realitzar una analítica sobre la qualitat de l’arena.

Així mateix, s’aplicaran les mesures de neteja de prevenció COVID-19 acordades al Pla de Mesures Excepcionals de Prevenció, Contenció i Coordinació per fer front a la crisi sanitària, de 27 de novembre de 2020, mentre aquest pla estigui vigent.
Degut a la situació COVID-19, enguany no hi haurà ni kayak ni patins d’aigua.

@Foravila_IB
#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt