Ara llegint
Un equip encapçalat pel cap d’Àrea de Patrimoni del Consell vetllarà les obres de Portocolom

Un equip encapçalat pel cap d’Àrea de Patrimoni del Consell vetllarà les obres de Portocolom

El cap d’Àrea de Patrimoni del Consell de Mallorca, Jaume Cardell, liderarà el grup multidisciplinar d’especialistes que vetllarà pel bon desenvolupament de les obres de Portocolom. Al seu costat un arqueòleg subaquàtic revisarà les feines baix l’aigua; un arqueòleg es responsabilitzarà de l’aixecament topogràfic de l’empedrat i el moll i documentarà les fases constructives que resultin, i un mestre marger supervisarà tant la retirada de tota l’obra de pedra com la recol·locació posterior.

La primera tasca encomanada a aquest equip d’assistència tècnica serà la redacció d’un esborrany amb el protocol que ha de seguir l’empresa constructora guanyadora del contracte d’obra per tal d’identificar, classificar, catalogar i desmuntar el moll amb màxima cura. La intenció és que, un cop obert el moll, l’equip pugui analitzar les tècniques constructives utilitzades per a la creació d’aquesta infraestructura i les afeccions reals que pateix per tal de redactar un nou protocol que definirà la reconstrucció a partir de les tècniques constructives més respectuoses i segures.

Aquest procediment, que es durà a terme per primera vegada, és realment essencial i resumeix quin és el tarannà amb què Ports IB ha enfocat sempre la rehabilitació d’aquest moll: amb màxima cura i preocupació per poder rehabilitar i conservar aquest espai, tot i que encara no està considerat bé d’interès cultural (BIC).

Ports IB afronta les obres de reparació del moll de Portocolom com un projecte de rehabilitació estratègic que pot convertir-se en un referent per a les obres de recuperació d’infraestructures portuàries amb valor patrimonial, segons han explicat avui des del Govern Balear.

Ports IB va dur a terme una reunió el passat 24 de febrer a Portocolom amb diferents representants de l’Àrea de Patrimoni del Consell Insular, l’Ajuntament de Felanitx, així com amb els representants de diverses institucions interessades en el projecte, en què es va arribar a diferents acords.

En primer lloc, es va convenir que les obres de rehabilitació del moll de sa Duana són necessàries i s’han de dur a terme com més aviat millor, ja que la zona està en risc d’esfondrament. En qualsevol cas, tot i la urgència de l’actuació, Ports va transmetre la seva intenció d’equilibrar els criteris de seguretat estructural amb els de conservació del patrimoni existent.

Recerca històrica

En aquesta línia, Ports IB ha estat treballant durant aquestes setmanes en una tasca d’investigació i recerca tant a l’Arxiu General de la Comunitat Autònoma com a l’Arxiu del Regne de Mallorca. L’objectiu d’aquestes indagacions era comprendre les tècniques constructives utilitzades en les obres que s’han realitzat històricament sobre aquest espai. El director general de Ports, Xavier Ramis, assegura que conèixer objectivament el passat permetrà dur a terme una actuació molt respectuosa amb el patrimoni, tot assegurant la preservació del moll en condicions de seguretat.

Fruit d’aquesta investigació, avui sabem que la primera actuació de la qual s’han trobat documents data de 1941. Aquesta, juntament amb moltes altres, fou realitzada pel reconegut enginyer mallorquí Gabriel Roca, amb la intenció de reforçar i millorar les condicions del port de Portocolom. Un dels principals descobriments que Ports IB ha fet fruit d’aquesta recerca és que, ja en aquell moment, el també enginyer mallorquí Rafel Soler apuntava als seus projectes de reparació que era necessari el reforç amb formigó dels molls de carreus per tal que el port pogués afrontar amb seguretat l’embat de la mar i del temps.

Tota aquesta documentació es lliurarà a l’equip d’assistència tècnica perquè pugui estudiar-la amb detall i utilitzar-la en la definició dels protocols d’actuació.

D’altra banda, Ports IB es va comprometre a crear una comissió de seguiment del projecte formada per la direcció de les obres de Ports, l’equip multidisciplinar d’assistència tècnica, l’Ajuntament de Felanitx i les entitats interessades. En aquest sentit, dilluns es va enviar una comunicació a les associacions i institucions presents a la reunió del dia 24 de febrer, atès el seu interès per formar part d’aquesta comissió, però de moment només s’ha rebut resposta positiva per part de l’Associació de Veïns de Portocolom.

Seguiment

Addicionalment, Ports IB va garantir que  posaria a disposició de qualsevol interessat la possibilitat d’estar al corrent de l’evolució de les obres, per la qual cosa després de la reunió setmanal de direcció d’obra es farà un torn obert de dubtes i suggeriments. El dia i l’hora de les reunions es determinarà a l’inici de les obres i es comunicarà a la comissió de seguiment.

Per últim, des de Ports explica  que, tal com es va acordar en la reunió del passat dia 24 de febrer, el procés de contractació de les obres va continuar ja que es tractava d’un procediment administratiu que estava en marxa i que encara no s’ha tancat. Tot i així, Ports confirma que les obres no començaran fins que quedi constituïda la comissió de seguiment i es pugui reunir per analitzar l’esborrany de protocol de desmuntatge i classificació definit per l’equip d’assistència tècnica.

@Foravila_IB
#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt