Ara llegint
Ciutadella millora el clavegueram en el polígon industrial

Ciutadella millora el clavegueram en el polígon industrial

Ciutadella millora el clavegueram en el polígon industrial

L’Ajuntament de Ciutadella ha donat a conèixer el projecte per millorar la gestió de les aigües pluvials al Polígon Industrial de Ciutadella i a la futura ampliació del Sector B9. Aquest projecte té com a finalitat implementar una nova conducció d’aigües pluvials que permetrà una millor recollida i desguàs de l’aigua.

La presentació ha tingut lloc aquest matí a l’Ajuntament, on s’ha destacat la importància d’aquest projecte per al desenvolupament sostenible del municipi. La nova conducció d’aigües pluvials començarà al carrer Fusters, a l’alçada del futur sector B9, i seguirà un traçat que inclou el carrer dels Ferrers fins a la rotonda a la Me-1. Des d’allà, el recorregut continuarà pel Camí Vell de Maó, travessant diverses finques rústiques, el camí de Sant Jordi i l’avinguda Palma de Mallorca, fins a desembocar a la cuneta existent a la rotonda de la Ronda Sud, propera a l’Observatori i al Canal Salat.

Actualment, les aigües pluvials del polígon industrial es vessen en una bassa d’infiltració situada darrere el camp de futbol, mitjançant una conducció de formigó de 1.260 mm. Un projecte anterior, redactat l’octubre de 2012, ja havia intentat resoldre la recollida d’aigües pluvials mitjançant la connexió a la xarxa existent i la creació de basses de regulació i infiltració al carrer dels Fusters. No obstant això, el nou projecte pretén millorar aquesta infraestructura amb un disseny més complet i efectiu.

La solució proposada consisteix en la instal·lació d’una canalització soterrada per al transport de les aigües pluvials per gravetat. Aquesta infraestructura es dividirà en dues fases. La primera fase inclou marcs de formigó armat de 2,00 m x 2,00 m des de la connexió amb el sector B9 fins a l’encreuament del carrer Fusters amb el carrer dels Ferrers. La segona fase utilitzarà marcs de formigó armat de 2,50 m x 2,00 m per continuar des de l’encreuament anterior, travessant el carrer dels Industrials i la Me-1, fins al Camí Vell de Maó. La conducció seguirà per una finca rústica, travessarà el camí de Sant Jordi i l’avinguda Palma de Mallorca, connectant finalment amb el canal que desguassa al Canal Salat.

El projecte també preveu la instal·lació de pous de registre amb arquetes de fosa aptes per a trànsit pesat, amb una execució estimada de les obres en un període d’onze mesos i un pressupost total de 13 milions d’euros.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt