Ara llegint
El GOB al·lega contra l’ampliació del port de Fornells per suposats incompliments ambientals

El GOB al·lega contra l’ampliació del port de Fornells per suposats incompliments ambientals

El GOB ha detectat suposats incompliments dels requisits ambientals que es varen imposar al projecte executiu del port de Fornells i per això ha presentat un Recurs contra la licitació de l’obra, en entendre que hi ha perills ambientals importants.

En resum, el projecte de reordenació del port de Fornells ha estat sotmès a diferents controls ambientals. La Comissió de Medi Ambient, després dels diferents tràmits d’exposició al públic, va imposar diferents condicionants. “No sembla admissible que ara el projecte que es vol executar ignori aquestes requisits, que són bàsics per evitar degradacions i conflictes ambientals en el futur immediat”, sostenen des del grup ecologista.

El GOB recorda que la reforma integral del port de Fornells va ser objecte d’avaluació ambiental per part de la Comissió de Medi Ambient de les Illes Balears, en sessió de 03/03/2020. El projecte va ser finalment aprovat, però amb la condició d’incorporar una sèrie de modificacions i actuacions, moltes de les quals no apareixen al projecte constructiu que s’ha licitat, segons han comprovat des d’aquest col·lectiu.

“Per exemple, el projecte preveu l’habilitació de dues zones de varada, una vora la benzinera i l’altra a la part sud del port (sobre terreny ara natural). En aquests espais es fan reparacions amb materials altament tòxics, com ara olis usats, filtres bruts, envasos i absorbents contaminats, bateries, aerosols, plàstics, residus de rascat, pintures, antifoulings amb biocides i metalls pesants”, sostenen.

La resolució ambiental advertia d’aquesta possible contaminació i obliga a dotar l’espai de canals de recollida i sistemes de garantia. En el projecte constructiu que surt a licitació no s’ha observat que la rampa sud compti amb aquests sistemes de control de contaminants, observen.

També esmenten que el projecte que ara es licita preveu que els líquids capturats a la rampa de l’explanada siguin abocats al port, després de passar pels decantadors i separadors. “Tal activitat requereix de l’autorització expressa del Servei de Costes i Litoral, que no apareix a la documentació exposada”, exposen, i assenyalen que “també s’haurà de contemplar aquest requeriment en el cas que la rampa sud -que com s’ha exposat al punt anterior, no s’ha dotat de cap sistema de captura de contaminants- prevegi també abocar els líquids sobrants directament al port”.

Des del GOB també observen que “la zona, ara en estat natural, on s’ha previst la rampa sud, que s’acompanya d’una zona d’aparcaments de vehicles i remolcs, es contradiu amb la qualificació de zona verda del planejament municipal, cosa que requereix d’una prèvia modificació de planejament urbanístic que respecti les superfícies de zones verdes per tenir viabilitat”.

Segons els ecologistes, “un capítol d’especial interès es troba en els sediments que es volen dragar a diferents punts”. Recorden que la Comissió de Medi Ambient va dictaminar l’obligació de caracteritzar més àmpliament la zona de dragatge i avaluar molt bé diferents alternatives de gestió dels sediments; i que una de les estacions de mostreig revela la presència de Coure, Carbó Orgànic Total i materials fins -que són els que solen acumular més contaminació- en concentracions elevades. “No es pot tirar endavant l’obra sense saber els nivells de contaminants ni la destinació concreta de cada metres cúbics dragat”, conclouen.

També sostenen que la resolució de Medi Ambient especifica que les balises que han de marcar els canals de navegació de les embarcacions al port, així com tota una zona que queda prohibida pel pas de barques, hauran d’estat marcats amb sistemes ecològics, cosa que no es recull al projecte executiu.

Assenyalen, a més, que “la reforma del port de Fornells preveu augmentar -per enèsima vegada- el nombre d’amarraments. En aquest sentit, la Comissió adverteix en diferents ocasions l’increment del problema de saturació i afectació al medi que es genera com més amarratges es disposin. Al respecte, el GOB recorda que en el procés d’avaluació d’impacte ambiental del Pla General de Ports de les Illes Balears, Medi Ambient va acordar que s’havia de comptar amb un estudi de capacitat de càrrega ambiental del litoral balear per a embarcacions recreatives. Els resultats d’aquest estudi han de condicionar, des de la sostenibilitat, l’increment del número d’amarraments i la capacitat d’eslores als diferents ports”.

El projecte constructiu del port de Fornells preveu diferents reordenacions entre pantalans i nous amarraments. El resultat d’aquests operacions és que l’oferta d’amarraments s’incrementa en 77 nous punts. També es preveu instal·lar 77 boies ecològiques a diferents indrets propers, dins de la zona LIC. Tota aquesta nova oferta s’entén que ha de quedar condicionada a que es demostri la capacitat de càrrega de tota la zona d’influència de les embarcacions que, habitualment o puntualment, usen el port de Fornells, demanen.

El GOB ha volgut recordar que la badia està inclosa en els espais protegits a nivell europeu Xarxa Natura 2000, amb alts valors ambientals a la zona marina i a l’àmbit terrestre dels voltants.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt