Ara llegint
Les deixalleries de Menorca, equipades amb un contenidor vermell per a la roba

Les deixalleries de Menorca, equipades amb un contenidor vermell per a la roba

Les deixalleries de Menorca, equipades amb un contenidor vermell per a la roba

Totes les deixalleries de Menorca compten ja amb el corresponent contenidor vermell per a la reutilització i reciclatge de roba de Càritas per ampliar la dotació d’aquest tipus de recipients a l’illa.

Fins ara, només les deixalleries de Maó i Ciutadella comptaven amb contenidors de reciclatge tèxtil. Amb l’adquisició per part de Càritas de 16 nous col·lectors, 5 d’ells s’han pogut instal·lar a la resta de deixalleries de Menorca, mentre que 11 més es repartiran a diferents localitzacions, com el Canal Salat de Ciutadella o al costat de les dues naus de Càritas, entre altres localitzacions.

En total, Menorca comptarà amb 58 contenidors per a la reutilització i reciclatge de roba. El 2021, van ser recollits mitjançant aquesta xarxa de contenidors 291.027 kg de roba, dels quals un 10,41% va ser reutilitzada, i un 89,38% es va reciclar, generant un 0,21% de residu.

En aquests contenidors es poden dipositar tota mena de residus tèxtils i sabates usades, independentment del seu estat, també si la roba està trencada o tacada de lleixiu. La posterior selecció de la roba dipositada permet destinar-la a segons usos, o al reciclatge en aquells casos que no sigui possible la seva reutilització. Per a una gestió correcta, només és necessari dipositar la roba en bosses tancades i evitar que estigui mullada. En cap cas s’han de llençar els residus tèxtils al contenidor de la fracció resta, ja que no és possible separar aquesta tipologia a la planta de tractament, fet que suposaria que el residu tèxtil acabés a l’abocador.

Els residus tèxtils

La roba de vestir, el calçat i el tèxtil de la llar i altres productes tèxtils es poden convertir en residus després del seu ús prolongat. Les modes i les pautes de renovació del vestuari, així com la qualitat i els preus actuals dels productes tèxtils fan que aquests residus cada cop siguin més abundants.

En moltes ocasions, el tèxtil rebutjat és potencialment reutilitzable, per la qual cosa els circuits de reutilització i segona mà com els contenidors de Càritas són la primera opció més recomanable. 

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt