Ara llegint
Les protectores d’animals de Maó i Ciutadella reben 175.000 euros

Les protectores d’animals de Maó i Ciutadella reben 175.000 euros

El Consell Insular de Menorca i les protectores d’animals de Maó i Ciutadella han signat un nou conveni de col·laboració per la gestió de l’acolliment d’animals domèstics de companyia i la corresponent cessió d’espais adients per a desenvolupar aquesta tasca. Així ho ha anunciat la consellera d’Ocupació, Habitatge i Cooperació Local, Cristina Gómez, acompanyada per les representants de les protectores d’animals de Maó i Ciutadella, Margarita Pons i Alba Lledó, respectivament.

Com ha manifestat la consellera Cristina Gómez, “les protectores d’animals ja venen col·laborant des de fa molts anys amb els centres d’acollida del Consell per afavorir l’adopció de cans i moixos. Amb aquest conveni feim una passa més oferint a les protectores més recursos per posar-se al davant dels centres d’adopció d’animals públics”.

A través del conveni signat, les protectores d’animals adquireixen el compromís de prestar els següents serveis:

– Oferir acollida i alberg als animals abandonats i rodamons.
– Garantir les condicions higièniques i sanitàries dels centres i el seu manteniment ordinari, dels animals acollits per aquests, donar-los atenció veterinària i treballar el seu equilibri per fomentar les possibilitats d’adopció, materialitzar les adopcions, i minimitzar el nombre de devolucions.
– Responsabilitzar als propietaris dels animals de la seva cura i promoure l’adopció entre la població.
– Establir canals de coordinació i comunicació amb la resta d’agents que intervenen en aquesta matèria com són els registres i censos d’animals, els serveis d’inspecció i sanció dels ajuntaments i la Conselleria del Govern de les Illes Balears que tingui atribuïdes les competències en la matèria, els serveis municipals de recollida d’animals, les altres societats i associacions de defensa dels animals, etc.
– Les altres funcions previstes en aquest conveni i les que la legislació vigent en la matèria atribueixi als establiments que acullen animals rodamons o abandonats.

Per la seva banda, el Consell Insular cedirà els Centres d’Acollida a les protectores d’animals. A més a més, farà una aportació de 87.393 euros per a cada una d’elles per a la gestió del servei, és a dir, 174.786 euros en total. A aquest import s’hi han d’afegir els 176.000 euros per a l’ampliació de la moixera del centre de Ciutadella, projecte votat per la ciutadania als Pressuposts Participatius del Consell Insular.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt