Ara llegint
El parc fotovoltaic obert de Santa Margalida obté en 45 dies els inversors particulars necessaris

El parc fotovoltaic obert de Santa Margalida obté en 45 dies els inversors particulars necessaris

El projecte del primer parc fotovoltaic obert a la participació local de tot l’Estat, ubicat al municipi de Santa Margalida (Mallorca), ha aconseguit en 45 dies la inversió necessària de 809.360 euros gràcies a l’aportació de 168 inversors de tot l’Estat, dels quals 35 provenen de les Illes Balears, i que suposa una inversió mitja per persona de quasi 5.000 euros.

La planta fotovoltaica rebrà el nom de Santa Eulàlia i consisteix en una planta doble de 9,626 MWp, que es connectarà a la xarxa elèctrica de mitjana tensió, a la finca rústica del polígon 14, parcel·la 90, i tindrà una extensió de 5 hectàrees. El parc solar estarà format per dues instal·lacions idèntiques de 4,813 MWp cadascuna, Santa Eulàlia I i Santa Eulàlia II. Aquestes instal·lacions són de titulars diferents i disposen de punts de connexió diferents i independents a les xarxes de distribució.

L’oferta d’aquest parc (dividit en dos) era de 809.360 euros, la qual cosa suposa un 40 % de participació en la societat (en cada un d’ells). Cal destacar que, gràcies a l’esperit establert en la Llei de canvi climàtic i transició energètica i la seva voluntat de democratitzar l’energia, el 20 % del retorn econòmic es quedarà a les Illes Balears.

L’article 49 de la Llei 10/2019, de 22 de febrer, de canvi climàtic i transició energètica, recull els condicionants relatius a la participació local en instal·lacions de generació renovable, i estableix que han de ser oferts a la inversió local. En aquest sentit, la Llei apunta que «als efectes d’aquesta Llei, es consideren projectes de generació renovable amb participació local aquells en els quals s’acrediti que s’ha ofert la possibilitat de participar, en almenys el 20 % de la propietat del projecte, a les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, radicades en el municipi en el qual es pretén situar la instal·lació o en els municipis limítrofs a aquest».

Els veïnats de Santa Margalida han tengut prioritat durant 15 dies per adherir-se a aquesta inversió. Una vegada finalitzà aquest termini, el radi s’amplià als municipis limítrofs: Artà, Petra, Ariany, Maria de la Salut, Llubí i Muro. Així mateix, 15 dies després, la participació social s’amplià a la resta de la comunitat autònoma i 15 dies després, a la resta d’Espanya.

Així mateix, la Llei estableix que «en el cas que el projecte es vehiculi a través d’una societat mercantil, el 20 % de la propietat del projecte s’ha d’entendre com el 20 % de la societat vehicular. Si un mateix projecte estigués vehiculat en diverses societats, l’obertura a la inversió local mai no pot ser inferior al 20 % del total del valor nominal del conjunt de les accions o participacions de les societats vehiculars que componen el projecte».

Segons la Llei, l’oferta de participació local serà obligatòria quan el projecte de generació renovable estigui ubicat a terra i tengui una potència igual o superior a 5 MW. En aquest sentit, si no arriba al 20 % el nombre de persones físiques o jurídiques interessades, s’ha d’ampliar l’oferta a les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, radicades als municipis limítrofs. En cas de seguir sense exhaurir-se el 20 %, s’ha d’estendre l’oferta a les persones físiques o jurídiques, públiques o privades, radicades a la comunitat autònoma de les Illes Balears.

El director general d’Energia i Canvi Climàtic, Pep Malagrava, ha explicat la importància de socialització d’aquest tipus de parc per seguir aprofundint en la democratització de l’energia i que s’està posant en marxa a les Illes Balears: «la participació local és essencial en el nou model energètic distribuït que ve, deixam de tenir una o dues centrals tèrmiques al territori per tenir moltes instal·lacions renovables. A més, aquesta participació local vincula el projecte amb el territori i la seva ciutadania. És per això que el camí que iniciam amb aquest parc és tan important, perquè permet la ciutadania del municipi de Santa Margalida invertir en una planta de generació renovable i obtenir beneficis d’aquesta inversió, revertint aquests beneficis prioritàriament al territori on s’instal·la el parc».

Malagrava, a més, ha destacat que «és una gran notícia que el primer parc obert a la participació local hagi rebut el finançament ofertat en 45 dies, això demostra la implicació de la ciutadania en la necessària democratització de l’energia. Passam d’un model on només hi havia un sol generador d’energia gris a un model en què l’energia verda distribuïda, a més, reparteix els seus guanys entre petits inversors. És un canvi de model que no es dona a cap altra banda».

Aquest projecte de socialització s’està duent a terme amb el desenvolupador Jordi Quer, de G-Ener – Inti Energia; Berta Fernández Lorenzo, de Project Developer d’Enerparc, encarregada de posar en marxa el parc; i Adrián Bautista, CEO de FUNDEEN, una plataforma FinTech que permet els ciutadans interessats invertir en projectes mediambientalment sostenibles.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt