Ara llegint
L’Ajuntament d’Inca força una subhasta per fer-se amb la propietat íntegra del Camp del Constància

L’Ajuntament d’Inca força una subhasta per fer-se amb la propietat íntegra del Camp del Constància

L’Ajuntament d’Inca està disposat a adquirir les 287 participacions que li falten per obtenir la titularitat íntegra del Camp del Constància i del Sallista i així convertir-se en únic propietari del terreny i tenir més facilitats a l’hora de realitzar-hi inversions.

Inca arranca així els tràmits legals per exercir l’acció judicial de divisió de la cosa comuna dels terrenys mitjançant un acord del Ple Municipal. Actualment la propietat d’aquests terrenys està composta per un total de 450 parts indivisibles, de les quals l’Ajuntament d’Inca n’és propietari de 163.

Aquesta situació ha dificultat que el consistori inquer, al no ser el propietari únic dels terrenys, hagi tingut dificultats jurídiques per realitzar inversions i modernitzar les instal·lacions. La solució a aquesta problemàtica històrica passa perquè l’Ajuntament adquireixi la totalitat dels terrenys, fet que ha estat impossible fins el dia d’avui per no haver pogut localitzar a la totalitat dels propietaris dels terrenys, entre d’altres motius.

Per això, l’Ajuntament d’Inca, conjuntament amb l’assemblea de propietaris dels terrenys, ha acordat que el consistori municipal exerceixi l’acció judicial de divisió de la cosa comuna. L’exercici d’aquesta acció judicial condueix a que els terrenys es divideixen en tant de lots o parts físiques com a propietaris hi hagi o, quan aquesta divisió física no és possible, com és el cas, es produeix la venda pública en subhasta de la totalitat dels terrenys.

D’aquesta manera, l’acció de divisió es presenta, segons fonts municipals, com l’única alternativa que permetrà que l’Ajuntament adquireixi la resta de participacions indivises de les quals no és propietari. Per tant, la finalitat d’aquesta acció legal és únicament que els terrenys se subhastin i l’Ajuntament els pugui adquirir.

Així doncs, la interposició d’aquesta demanda implica que l’Ajuntament i els propietaris que s’han adherit demandaran a tots aquells altres que no s’han adherit o no han pogut esser localitzats. En aquest sentit, destacar que si els demandats decideixen acceptar la demanda, l’Ajuntament d’Inca es compromet a assumir les despeses que això ocasioni.

“Aquesta acció judicial és l’única solució per aconseguir que els terrenys del Camp del Constància i el Sallista siguin de titularitat municipal i poder realitzar inversions necessàries per al manteniment de les instal·lacions. D’aquesta manera, i amb el suport de molts dels copropietaris, donam resposta a una demanda històrica”, ha destacat el batle d’Inca, Virgilio Moreno.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt