Ara llegint
Endesa millorarà la xarxa elèctrica d’Andratx

Endesa millorarà la xarxa elèctrica d’Andratx

Endesa continua amb la seva línea d’inversions per millorar el servei als ciutadans i per això properament, entre altres,   durà a terme una nova interconnexió de les línies de mitjana tensió (15kV) LMT Collbaix i LMT Saulet dins del Pla de Millora de la Qualitat del Subministrament de la xarxa de distribució amb una inversió prevista de més de 80.000 euros.

Per a fer possible la nova interconnexió, entre centres de distribució de les LMT Collbaix i LMT Saulet, s’instal·laran 752 metres de línia subterrània de 15kV, que permetrà dotar de doble alimentació els centres de distribució dels nuclis d’Andratx, Sant Elm, s’Arracó i el Port d’Andratx.

Aquesta actuació millora l’operativitat, augmentarà la capacitat de la xarxa de distribució i reduirà el temps de interrupció del subministrament elèctric en cas d’avaria, de manera que es millorarà la qualitat de servei de tota l’àrea d’influència de les LMT Collbaix i LMT Saulet que subministren energia elèctrica a 4.091 clients del municipi d’Andratx.

A més, aquestes línies de distribució ja disposen de dispositius de telecomandament, de manera que des del Centre de Control que Endesa té a Palma pot accionar a distància els dispositius de maniobra de les instal·lacions sense haver de desplaçar equips sobre el terreny en cas d’incidències, ja que el Centre de Control rep informació que permet detectar i aïllar els defectes que puguin produir-se a la xarxa mitjançant els elements de detecció de pas de defecte. D’aquesta manera s’estalvia temps en la localització d’avaries, amb la conseqüent reducció del temps d’interrupció del subministrament elèctric.

En els darrers anys, la Companyia fa una important inversió en la tecnificació de la seva xarxa per a dotar la infraestructura elèctrica dels darrers avenços tecnològics, amb l’objectiu de donar una resposta adequada a les especificitats del territori amb l’automatització de les seves infraestructures, un aspecte bàsic de les anomenades xarxes intel·ligents, que han de permetre el desplegament de la mobilitat elèctrica, una mobilitat més ecològica i sostenible. Endesa, en el marc del procés de transformació digital de la Companyia, redobla els esforços en la digitalització de tota la xarxa de distribució.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt