Ara llegint
La reserva marina del Toro i les illes Malgrats multiplica per 13 la seva superfície

La reserva marina del Toro i les illes Malgrats multiplica per 13 la seva superfície

El Consell de Govern ha aprovat avui el decret pel qual s’estableix la reserva marina de les illes del Toro i de les Malgrats, i s’hi regulen les activitats d’extracció de flora i de fauna marina i les activitats subaquàtiques. Les reserves marines de l’illa del Toro i de les illes Malgrats foren creades el 2004 pel Govern de les Illes Balears a partir d’un estudi de la Societat d’Història Natural de les Balears. Fins ara, la superfície total d’aquestes dues reserves marines d’interès pesquer era de 227 hectàrees. Amb la unificació i l’ampliació fins a la punta de Cala Figuera arriben a les 2.952 hectàrees, és a dir, 13 vegades més que la superfície actual.  

La unificació i l’ampliació de la reserva marina estendrà a una àrea més gran la recuperació dels recursos pesquers que s’ha produït a les reserves existents, provocarà un increment substancial de les poblacions de peixos comercials del sud-oest de Mallorca i afavorirà el sector pesquer i artesanal i les activitats econòmiques relacionades amb l’observació de peixos.

El Ple de l’Ajuntament de Calvià, el 24 de setembre de 2020, va adoptar l’acord àmpliament majoritari d’instar el Govern de les Illes Balears a iniciar l’expedient per unificar i ampliar les reserves marines actuals. Els motius foren el bon estat ambiental de cala Rafaubetx i l’existència d’hàbitats bentònics de gran valor, com praderies de posidònia i formacions de coral·ligen, que poden contenir poblacions de peixos amb valors de diversitat i biomassa molt superiors als observats. La unió de les dues reserves pot ser el precedent d’una futura ampliació cap a la badia de Palma i els illots del Sec i la Porrassa, tal com sol·liciten l’Ajuntament de Calvià i algunes entitats privades conservacionistes, quan es produeixin les condicions que ho permetin.

Des de la seva creació, la biomassa ha experimentat creixements extraordinaris, i en algunes espècies tan emblemàtiques com l’anfós i l’escorball és, respectivament, fins a 52 i 284 vegades superior que fa 18 anys a l’illa del Toro. Pel que fa al conjunt de les espècies de peixos vulnerables a la pesca, la biomassa existent a l’illa del Toro és la més gran registrada mai a qualsevol punt del litoral de les Illes Balears.

Zones especials de busseig

El decret estableix també les activitats extractives de flora i de fauna permeses, com la pesca professional de les embarcacions d’arts menors inscrites en el cens corresponent i la pesca recreativa i el marisqueig recreatiu. Resta prohibida la pesca recreativa des de terra entre la cala de s’Art i el Morro d’en Feliu. Pel que fa a les activitats subaquàtiques, el decret estableix dues zones especials de busseig , una per a l’illa del Toro i una altra per a les illes Malgrats. En cap de les dues es permeten les immersions nocturnes.

En la zona especial de busseig de l’illa del Toro, ubicada en el perímetre marí de l’illa, hi queda prohibida tota classe de pesca marítima i d’extracció de flora i fauna marines, a excepció de les mostres amb finalitat científica i de la pesca marítima professional d’arts menors com són els arts de parada, moruna o solta, al punt conegut com a Clot des Moro, i la jonquillera entre l’1 de gener i el 30 d’abril.

En la zona especial de busseig de les illes Malgrats, ubicada en el perímetre marí de les Illes Malgrats i dels Conills, tampoc no es pot pescar ni extreure flora i fauna marina, a excepció de les mostres amb finalitat científica i la pesca professional amb arts de parada, moruna o solta al punt conegut com a Racó de s’Almadrava, la jonquillera entre l’1 de gener i el 30 d’abril. També es permet l’ús de la potera per a cefalòpodes, entre l’1 d’octubre i el 31 de desembre, i el volantí des d’embarcació, entre l’1 d’octubre i el 30 d’abril. La pesca recreativa des de terra amb canya amb un màxim d’una canya per pescador estarà permesa entre l’1 de gener i el 30 d’abril. La pesca des dels illots està prohibida.

Les zones especials de busseig estableixen punts concrets on es podran dur a terme les immersions amb un màxim diari. Així, la zona de l’illa del Toro té 6 punts concrets, que hauran de ser abalisats. Cada punt es podrà visitar quatre vegades al dia i per un màxim de 12 submarinistes per visita. El nombre d’immersions màximes diàries no podrà superar en cap cas les 290 persones, ni mai hi podrà haver més de 48 persones bussejant de manera simultània a l’entorn immediat de l’illa del Toro. La zona de les illes Malgrats tindrà 4 punts concrets, que també s’hauran d’abalisar, i es podrà visitar quatre vegades al dia i també per un màxim de 12 submarinistes per visita. El nombre d’immersions màximes diàries no podrà superar en cap cas les 192 persones.

Les reserves marines d’interès pesquer han demostrat ser, des del 1999, any d’inici de la creació de la xarxa de reserves, una eina de gestió important per recuperar les poblacions de peixos comercials i per conservar els hàbitats naturals marins. El decret estableix també la creació d’una comissió de seguiment de la reserva, que substitueix les comissions de seguiment de les reserves marines de l’illa del Toro i de les illes Malgrats.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt