Ara llegint
Proposen l’exclusió de 200 hectàrees del PORN de la Serra de Tramuntana

Proposen l’exclusió de 200 hectàrees del PORN de la Serra de Tramuntana

En el Butlletí Oficial de les Illes Balears (BOIB) s’ha publicat, aquest dijous, l’anunci d’inici del procediment de modificació puntual del Pla d’Ordenació dels Recursos Naturals (PORN) del Paratge Natural de la Serra de Tramuntana. Els interessats ja poden accedir a la informació necessària per a formular les al·legacions pertinents, que podran presentar durant el període d’exposició pública que es preveu que s’iniciï en els propers dies. Una vegada iniciat, disposaran de vint dies hàbils per a presentar-hi les al·legacions.

Aquesta modificació puntual revisa exclusivament les zones d’exclusió en l’àmbit del Paratge Natural atenent a l’acord de Ple de l’ajuntament de Pollença, aprovat el novembre de 2019, motivat per les instàncies judicials succeïdes arran del litigi existent sobre el Pla General d’Ordenació Urbana (PGOU) de Pollença i les previsions que aquest fa en relació amb la servitud de pas pel camí de Ternelles per accedir a Cala Castell i el Castell del Rei.

La proposta elimina la categoria de zona d’exclusió en el tram final del camí que dona accés a Cala Castell i en la zona de platja de la mateixa cala, canviant la categoria a zona d’ús compatible i equiparant-la així a la resta de platges del Paratge Natural. Tot i així, s’adverteix que la platja hauria de veure limitat en la seva totalitat el nombre d’usuaris, almenys, durant les èpoques més sensibles per a les espècies de rapinyaires més amenaçades i que son presents a la zona. En aquest sentit, es proposa aplicar les conclusions de l’estudi realitat per la UIB l’any 2002, coordinat per Miquel Morey i Maurici Ruiz, en què s’establí una capacitat de càrrega màxima de 20 persones diàries a Cala Castell. L’ús de la platja només es permetria entre els mesos de gener i setembre, ambdós inclosos.

La proposta de modificació puntual manté, en canvi, la zona d’exclusió del Castell del Rei. Els informes tècnics consideren que actualment aquest espai constitueix un santuari per a algunes de les espècies i hàbitats més valuosos i emblemàtics de l’arxipèlag.

El servei de Protecció d’Espècies proposa la creació de dues noves Zones d’exclusió (Puig Rodó i Tossa de sa Martina) que abraçarien una superfície de 201,4 hectàrees. En aquestes dues zones s’hi troben els quatre nuclis principals de la única colònia de voltor lleonat (Gyps fulvus) de les Illes Balears.

El voltor lleonat es una espècie inclosa en el Llibre d’Espècies Silvestres en Règim de Protecció Especial (LESPE). La seva presència a Mallorca està documentada des de 2008 i és posterior, per tant, a l’aprovació del PORN. En aquestes dues zones, a més, s’ha identificat un niu de milà reial (Milvus milvus), espècie en perill d’extinció, i quatre territoris segurs d’àguila calçada (Hieraatus pennatus), inclosa en el LESPE.

Finalment, es modifiquen dues errades cartogràfiques en les Zones d’exclusió aprovades el 2007. S’elimina així la categoria de zona d’exclusió als trams finals del camí d’accés al mirador d’en Parietti o des Colomer i de la carretera d’accés al cim del Puig Major.

Les Zones d’exclusió estan regulades per la Llei per a la Conservació dels Espais de Rellevància Ambiental (LECO) definint-les com aquelles àrees amb major qualitat biològica o que contenguin els elements biòtics o abiòtics més fràgils, amenaçats o representatius. L’accés i l’estada de persones en aquestes zones ha de ser regulat en els instruments de planificació i gestió atenent prioritàriament a la seva conservació, tot procurant, alhora, satisfer les finalitats científiques, educatives i de gaudi dels béns de domini públic i dels integrants del patrimoni cultural, en les condicions escaients per a la conservació de l’espai natural.

#Foravila

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt