Ara llegint
La UIB crea l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial

La UIB crea l’Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial

La UIB crea l'Institut d’Investigació en Intel·ligència Artificial

El Consell de Govern de la Universitat de les Illes Balears ha aprovat la creació de l’Institut d’Intel·ligència Artificial de la UIB (IAIB) com a nou institut universitari de recerca amb l’objectiu principal d’impulsar la recerca i la transferència de coneixement en l’àmbit de la intel·ligència artificial.

L’IAIB aglutinarà l’activitat investigadora dels grups de recerca de la UIB que ja treballen en l’àmbit de la intel·ligència artificial, especialment en àmbits com ara el desenvolupament de mètodes d’intel·ligència artificial, la robòtica intel·ligent, l’enginyeria i les comunicacions intel·ligents i les aplicacions de la intel·ligència artificial en salut i benestar. A la vegada, ha de permetre impulsar i reforçar les sinergies, coincidències i complementarietats amb grups de recerca d’altres disciplines que també fan ús de la intel·ligència artificial.

En els darrers anys, la UIB ha participat en més de 40 projectes d’investigació i innovació vinculats amb la intel·ligència artificial, i més d’un 25 per cent han estat projectes col·laboratius participats a consorcis internacionals. L’execució d’aquests projectes ha suposat un increment en el domini i coneixement de les tècniques d’intel·ligència artificial i en la formació de grups de recerca amb capacitat formativa i de creació de talent importants per a les Illes Balears. D’aquesta manera es demostra amb l’elevada producció científica, amb més de 900 articles en revistes indexades i altres publicacions, que s’han aconseguit en la temàtica relacionada amb la intel·ligència artificial i, dins d’aquesta, en l’aprenentatge automàtic. Per la seva part, la vocació i orientació internacional de l’activitat investigadora es pot acreditar amb les més de 1.000 presentacions realitzades a congressos i conferències.

Innovació i divulgació

Més enllà de la recerca, l’IAIB fomentarà la innovació i la transferència tecnològica a l’entorn socioeconòmic de les Illes Balears mitjançant la cooperació amb empreses, organitzacions i entitats, dins de l’àmbit de la investigació i el desenvolupament, i potenciarà les accions de transferència tecnològica a la societat i, en particular, a l’entorn industrial. L’IAIB vol aprofitar el potencial de la intel·ligència artificial com a motor de la innovació i contribuir a crear valor en tots els sectors econòmics de les Illes Balears.

Finalment, i com a mostra del compromís de la UIB amb la societat, un altre dels eixos d’actuació de l’IAIB serà la divulgació de la recerca i la promoció de la cultura científica. Per fer-ho, està previst que els investigadors de l’IAIB participin en activitats i esdeveniments de divulgació científica, com ara conferències, tallers, fires, jornades de portes obertes… per difondre entre la societat el potencial de la intel·ligència artificial i de les seves aplicacions.

Grups impulsors

Els grups de recerca que han impulsat la creació de l’IAIB són els següents:

Unitat de Gràfics i Visió per Ordinador i Intel·ligència Artificial (UGiVIA)
Grup de Comunicacions Mòbils (GCM)
Biologia Computacional i Bioinformàtica (BIOCOM)
Soft Computing, Processament d’Imatges i Agregació (SCOPIA)
Seguretat i Comerç Electrònic (SECOM)
Sistemes, Robòtica i Visió (SRV)
Ecosistema d’intel·ligència artificial

La creació de l’IAIB s’emmarca en l’aposta de la UIB per consolidar un ecosistema d’intel·ligència artificial a les Illes Balears d’acord amb les estratègies a escala balear, nacional i europea d’intel·ligència artificial. L’objectiu d’aquesta aposta és generar un entorn d’excel·lència en la recerca, així com promoure’n el potencial de transformació en tots els sectors d’activitat productiva i social, i posar èmfasi en un desenvolupament ètic, inclusiu, sostenible i al servei de la ciutadania.

Aquesta aposta inclou la creació del Centre de Supercomputació i Intel·ligència Artificial de les Illes Balears, liderat per la Universitat de les Illes Balears, perquè esdevingui un referent al servei d’institucions i empreses, a la vegada que faciliti el desenvolupament de noves solucions i acceleri l’adopció de tecnologies innovadores basades en intel·ligència artificial. Aquesta actuació disposa del finançament del Govern de les Illes Balears i del Ministeri de Ciència i Innovació en el marc del Pla complementari d’astrofísica i física d’altes energies, que coordina la doctora Alícia Sintes, catedràtica de Física Teòrica i investigadora principal del grup de recerca en Física Gravitacional: Teoria i Observació (GRAVITY).

La dinamització d’aquest ecosistema específic en intel·ligència artificial ha de contribuir a aplicar el coneixement generat, i enfortirà el gran potencial innovador d’aquestes tecnologies tant per al teixit productiu com per a les administracions públiques.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt