Ara llegint
Aprovat el projecte de decret per regular el registre d’envasadors de vins i begudes alcohòliques

Aprovat el projecte de decret per regular el registre d’envasadors de vins i begudes alcohòliques

Aprovat el projecte de decret per regular el registre d'envasadors de vins i begudes alcohòliques

El Consell de Govern, a proposta de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, ha aprovat el Projecte de decret pel qual es regula el funcionament del Registre d’Envasadors de Vins i Begudes Alcohòliques (REDIB). Es tracta d’un registre que ja existeix i que es gestiona informàticament, i del qual ara es desenvolupa el funcionament de manera reglamentària. A més, s’afegeix la necessitat de donar resposta a la inscripció d’operadors que utilitzen instal·lacions mòbils o que utilitzen instal·lacions de les quals no són titulars. En ocasions, algunes bodegues petites opten per aquesta opció, per no haver de fer una gran inversió i perquè aquestes embotelladores mòbils disposen de tecnologia més adient.

Aquest registre és de caràcter públic i depèn de la Conselleria d’Agricultura, Pesca i Alimentació, i serà gestionat per la Direcció General de Polítiques per a la Sobirania Alimentària. Inclourà dades dels registres insulars d’embotelladors de vins i begudes alcohòliques de les illes de Menorca, Eivissa i Formentera (que proporcionaran els respectius consells insulars), i les dades aportades per les persones físiques o jurídiques, o les seves agrupacions, que a l’illa de Mallorca efectuïn o facin efectuar l’envasament a tercers.

El REDIB té la finalitat de l’adscripció d’una numeració obligatòria pels operadors que desenvolupin l’activitat d’envasar vins i altres begudes alcohòliques a les Illes Balears (tant dels que tenen instal·lacions pròpies, fixes o mòbils, com dels que ordenen envasar vi a tercers perquè no disposen d’instal·lacions), la gestió del registre dels operadors que envasen vins i begudes alcohòliques a les Balears i el manteniment d’una base de dades actualitzada i fiable per a l’elaboració de les estadístiques oficials en aquesta matèria.

Disponible en Google Play

© 2020 Fora Vila Verd

Anar a dalt